Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Deklaracja na podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od nieruchomości

Miejsce załatwiania sprawy:

Referat Podatkowy, pokój nr 10 (parter) 

godziny: Poniedziałek 8.00 - 16.00 

Wtorek - Piątek 7.15 - 15.15

 

Wymagane dokumenty:

Dokładnie wypełniony formularz deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny wraz z odpowiednimi załącznikami. W przypadku złożenia korekty deklaracji wskazane jest  dołączenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty oraz dokumentów potwierdzających okoliczności będące podstawą złożenia korekty.

 

Opis procedury:

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:

1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów deklaracje na podatek rolny lub podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

2) odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian mających wpływ na wysokość opodatkowania - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Kwota należnego podatku rolnego lub leśnego ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła ta zmiana.

3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, a  podatek leśny w terminach do dnia 15 każdego miesiąca.

4) składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

5) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, mającego wpływ na wysokość opodatkowania, a w szczególności zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia.

Podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

6) wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

 

Podstawa prawna:

art.21 §1 pkt.2) i §2, art.139, art. 155 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2651 z późn. zm.);

art. 6 ust.9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 70 z późniejszymi zmianami) 

art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 333 z późniejszymi zmianami) 

art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r., poz. 888 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. (Dz. U. z 2019r., poz. 1104 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny. (Dz. U. z 2019r., poz. 1105 z późniejszymi zmianami)

ROZPORZĄDZENIA MINISTAR FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny. (Dz. U. z 2019r., poz. 1126 z późniejszymi zmianami)

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZDR-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 119.87Kb) 2019-07-03 15:09:48 250 razy
2 DL-1 (1) Deklaracja na podatek leśny.pdf (PDF, 117.71Kb) 2019-07-03 15:09:48 249 razy
3 ZDL-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 95.73Kb) 2019-07-03 15:09:48 196 razy
4 ZDL-2 (1) Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 97.43Kb) 2019-07-03 15:09:48 185 razy
5 DN-1 (1) Deklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (PDF, 192.65Kb) 2019-07-03 15:09:08 515 razy
6 ZDN-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 103.48Kb) 2019-07-03 15:09:08 348 razy
7 ZDN-2 (1) Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (PDF, 101.89Kb) 2019-07-03 15:09:08 283 razy
8 DR-1 (1) Deklaracja na podatek rolny.pdf (PDF, 133.65Kb) 2019-07-03 15:09:08 331 razy
9 ZDR-1 (1) Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (PDF, 121.18Kb) 2019-07-03 15:09:08 243 razy
10 deklaracja_na_podatek_rolny.pdf (PDF, 3.92Mb) 2017-08-04 08:18:53 226 razy
11 deklaracja_na_podatek_lesny.pdf (PDF, 2.24Mb) 2017-08-04 08:18:53 221 razy
12 deklaracja_na_podatek_od_nieruchomosci.pdf (PDF, 3.39Mb) 2017-08-04 08:18:53 385 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Narloch 04-08-2017 08:18:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Narloch 04-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Narloch 18-04-2023 14:31:27