Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko

Miastko, dnia 14.02.2017 roku

WRG-RPFZ.040.04.01.2017.MMN                                                                       

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 6 ust.1-9, art. 8 ust. 2, art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1777 z późn. zm.) oraz art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), a także § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. poz. 3383)

Burmistrz Miastka

zawiadamia o konsultacjach społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Miastku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko. Konsultacje obejmują swoim zasięgiem Gminę Miastko.

Termin konsultacji: od 22 lutego 2017 roku do 14 marca 2017 roku

Projekt uchwały wraz załącznikami udostępniony będzie w ww. terminie:

 1. w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku
  ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko, pok. 15, w godzinach pracy urzędu;
 2. na stronie internetowej Gminy Miastko http://www.miastko.pl;
 3. na stronie internetowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.miastko.pl.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:

 1. mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;
 2. mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
 3. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
 4. podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 5. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 6. organy władzy publicznej;
 7. podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

 1. Pisemnego składania opinii, uwag lub propozycji w wersji elektronicznej bądź papierowej na druku Formularz konsultacji (dostępnym na stronie internetowej www.miastko.pl, www.bip.miastko.pl oraz w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Miastku, pok.15) :
 1. w wersji elektronicznej na adres fundusze@um.miastko.pl, wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Miastko”;
 2. poprzez osobiste złożenie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko;
 3. przesyłając na adres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, a nie data stempla pocztowego).
 1. Spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami Gminy Miastko w dniu 06.03.2017r. o godz. 17:00 w Centrum Informacji Turystycznej w Miastku (ul. Dworcowa 29).
 2. Zbierania uwag ustnych.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Miastku oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

                                                                                                                                           BURMISTRZ MIASTKA
                                                                                                                                              (-) Roman Ramion

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie o konsultacjach.pdf (PDF, 678.09Kb) 2017-02-14 10:00:55 355 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 14-02-2017 10:00:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 14-02-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 14-02-2017 10:00:55