Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017 r.

Ogłoszenie

Burmistrz Miastka ogłasza  nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty
w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko,  polegającego na prowadzeniu
 okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017 r.

 

Kandydatów na członków Komisji Konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.

 

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

1)      są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2)      nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe biorące udział w konkursie;

3)      nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);

4)      mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego lub w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;

5)      wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922
z późn. zm.).

 

Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu stanowiącym załącznik                                      do niniejszego ogłoszenia, w terminie do 14 grudnia 2016 roku do godz. 15:00                                 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, przy ul. Grunwaldzkiej 1, 77-200 Miastko.

 

Spośród zgłoszonych kandydatów Burmistrz Miastka wybierze do komisji przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego bądź doświadczeniem w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

 

Udział w posiedzeniach Komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział
w posiedzeniach Komisji konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

 

Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac komisji konkursowej

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w komisjach konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017r.”

 

 

 

Informacje o kandydacie

na członka Komisji konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2017r.

 

1. Imię i nazwisko kandydata na członka komisji konkursowej:

 

 

 

2. Data urodzenia (dd/mm/rrrr):

 

 

2. Adres kontaktowy kandydata:

ul.

Telefon/fax:

 

Kod pocztowy:

 

Miejscowość:

Adres e-mail:

3. Informacja na temat doświadczenia kandydata na członka komisji konkursowej w zakresie przygotowywania wniosków, realizacji projektów i działań na rzecz organizacji i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie

 

 

 

 

 

     

 

Oświadczam, że:

  1. Jestem obywatelem RP i korzystam z pełni praw publicznych.
  2. Nie reprezentuję organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy                       o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorących udział w konkursie.
  3. Nie podlegam wyłączeniu określonemu w art.24 Kodeksu postępowania administracyjnego.
  4. Posiadam wymagane doświadczenie w zakresie działalności  organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Deklaruję o prawdziwości podanych wyżej danych i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.                          o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.) i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy Miastko.
  6. Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadania publicznego.
  7. Zapoznałem się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
    w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

 

Podpis kandydata na członka komisji:

 

 

 

 

 

 

Zapoznaliśmy się z zasadami udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w komisjach konkursowych.

Zgłaszamy ww. kandydata na członka komisji konkursowej.[1]

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

Podpis i pieczęcie członków Zarządu organizacji/podmiotu:

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]              Organizacje/podmioty zgłaszające swojego kandydata na członka komisji nie muszą być tożsame                                                 z organizacjami/podmiotami, w których działalność zaangażowany jest członek i wykonuje w nich określone funkcje.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do ogłoszenia o naborze do prac komisji konkursowej .pdf (PDF, 229.53Kb) 2016-12-09 11:47:50 238 razy
2 Ogłoszenie Burmistrza Miastka ws sprawie nabóru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty .pdf (PDF, 129.93Kb) 2016-12-09 11:47:22 244 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 09-12-2016 11:47:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jan Gajo 09-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 09-12-2016 11:49:34