Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zgłaszanie zadań

Zgłaszanie zadań - od 1 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

1. Zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko może dokonać:
a) każdy mieszkaniec Gminy Miastko, który ukończył 16 rok życia,
b) organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych odbywa się na terenie Gminy Miastka na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c) zarząd osiedla,
d) rada sołecka.

2. Wraz ze zgłoszeniem zadania należy przedłożyć kalkulację szacunkowego kosztu jego realizacji.

3. Koszt realizacji pojedynczego zadania w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku nie może przekroczyć kwoty 50.000 złotych (słownie: pięćdziesięciu tysięcy złotych 00/100).

4. Termin realizacji zgłoszonego zadania w okresie od 01 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku.

5. Zgłoszenie zadania, o którym mowa w ust. 1 wymaga poparcia co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miastko, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec Gminy Miastko może poprzeć więcej niż jedno zgłoszenie zadania.

6. Wzór formularza zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku oraz wzór wykazu osób popierających zgłoszone zadanie udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku oraz w pokoju nr 15 Urzędu Miejskiego w Miastku.

7. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w kompetencjach Gminy Miastko, za wyjątkiem opracowania dokumentacji technicznej.

8. Zgłaszane zadania mogą dotyczyć wyłącznie zadań własnych Gminy realizowanych na mieniu Gminy Miastko, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

9. Wypełnione formularze zgłoszenia zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2016 roku wraz ze stosownymi załącznikami składa się w wersji pisemnej, osobiście lub korespondencyjnie, w Urzędzie Miejskim w Miastku, bądź przesyła się je w wersji elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.miastko.pl w terminie od 01 do 31 grudnia 2015 roku. Liczy się data faktycznego wpływu zgłoszenia, nie data stempla pocztowego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 27-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 27-05-2016 14:10:17