Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie Burmistrza Miastka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie: art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), art. 39 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Miastku Nr XI/63/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastko zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

1. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku,

2. prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku, sporządzonej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Plan obejmuje teren działki nr 269/1 obręb Miastko 83/2.

Z projektem planu miejscowego i prognozą oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, w dni robocze w terminie od 07.03.2016r. do 05.04.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku pok. nr 18, w godz. od 8.00 do 15.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.03.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 w godz. 11.00-13.00.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 40, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do wyłożonych projektów dokumentów w tym prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Uwagi w zakresie wynikającym z cytowanych przepisów należy składać do Burmistrza Miastka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 26.04.2016 r. w formie:

  • pisemnej na adres Urzędu Miejskiego;
  • ustnie do protokołu w Urzędu Miejskiego;
  • elektronicznej zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, art. 40 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miastka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 26-02-2016 14:59:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 23-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 26-02-2016 14:59:35