Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA nr WRG.6721.2.2.2015.MS z dnia 16.09.2015 r.

Miastko, dnia 16.09.2015 r.

WRG.6721.2.2.2015.MS

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego
w Miastku – zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka
oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Miastku uchwały Nr XI/63/2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka.

Plan obejmuje teren funkcjonalny określony w zmienianym planie miejscowym symbolem 3U/M (działka nr 269/1 obręb Miastko 83/2) zgodnie z załącznikiem graficznym do uchwały.

       Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Osiedla Ceglanego w Miastku – zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Miastka.

       Informuję o możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy i możliwością składania wniosków i uwag do ww. dokumentów w terminie do 28 października 2015 r.

       Wnioski i uwagi do ww. dokumentów mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
  2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Miastko, pok. 18 , w godz. 8.00 - 14.00.
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres - email : burmistrz@miastko.pl

 

Wnioski lub uwagi powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres składającego wniosek lub uwagę, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

 

Przedłożone wnioski i uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Burmistrza Miastka.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Kobiec 21-09-2015 14:45:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Kobiec 16-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Kobiec 21-09-2015 14:45:27