Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wydział Finansowy

1. Naczelnik Wydziału
2. Wieloosobowe stanowisko ds. księgowości,

Referat Podatków:
1. Kierownik Referatu,
2. Wieloosobowe stanowisko ds. wymiaru podatków,
3. Wieloosobowe stanowisko ds. windykacji podatków i opłat za odpady.
 

Do zadań Wydziału Finansowego, należy w szczególności:

 1. w zakresie spraw budżetowych:
  1) opracowywanie projektu budżetu Gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej Gminy,
  2) koordynowanie i nadzorowanie prac nad budżetem w stopniu objętym procedurą uchwaloną przez Radę,
  3) opracowywanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej,
  4) koordynowanie i nadzorowanie prac nad przygotowaniem planów finansowych przez jednostki organizacyjne Gminy,
  5) analizowanie wniosków i opracowywanie projektów zmian w budżecie Gminy w ciągu roku budżetowego,
  6) wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji głównego dysponenta środków budżetowych,
  7) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków budżetu Gminy,
  8) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  9) przyjmowanie i analizowanie okresowych sprawozdań od jednostek realizujących budżet,
  10) opracowywanie zbiorczej sprawozdawczości z wykonania dochodów i wydatków budżetowych,
  11) nadzór i bieżąca kontrola realizacji budżetu,
  12)  podejmowanie stosownych działań i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej przez jednostki wykonujące budżet,
  13) kontrola działalności finansowo - księgowej jednostek organizacyjnych gminy,
  14) występowanie w wnioskami do komisji orzekającej w sprawach naruszenia dyscypliny budżetowej;

  w zakresie wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
  1) prowadzenie spraw z zakresu wymiaru podatków lokalnych - rolnego, leśnego i od nieruchomości,
  2) przyjmowanie, kontrola i weryfikacja pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji i informacji podatkowych składanych przez podatników, w szczególności osób i firm prowadzących działalność gospodarczą,
  3) wprowadzanie do ewidencji podatkowej nowych stawek podatkowych,
  4) sporządzanie nakazów płatniczych dotyczących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz decyzji wymiarowych podatków osób prawnych,
  5) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w zakresie ulg i zwolnień podatkowych,
  6) prowadzenie ewidencji podatników,
  7) przygotowywanie materiałów niezbędnych do realizacji obowiązku sprawozdawczości,
  8) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

 w zakresie windykacji:
1) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie podatków i opłat lokalnych poprzez bieżącą analizę spływu należności i stanu zaległości w podatkach na rzecz gminy,
2) wystawianie tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej,
3) wydawanie decyzji w sprawie zaległości lub nadpłaty w podatkach lokalnych,
4) wydawanie zaświadczeń o wysokości zaległości z tytułu podatków i opłat,
5) rozliczanie sołtysów z kwitariuszy inkasa podatków i opłat lokalnych w Gminie,
6) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
7) księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wpłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi;

 w zakresie rachunkowości zapewnienie obsługi finansowo księgowej i kasowej urzędu, a w tym:
1) przyjmowanie, kontrola opisu oraz dekretacja rachunków i faktur w ciężar wydatków,
2) realizacja dyspozycji bezgotówkowych ( przelewów, w tym drogą elektroniczną) i operacji gotówkowych ze środków budżetu,
3)  księgowanie na podstawie dowodów źródłowych wszelkich operacji dochodowych i wydatków budżetowych,
4)  uzgadnianie kartotek ewidencyjno-księgowych obrotów i sald budżetu,
5) rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych, diet itp.;

Przygotowanie i zdawanie do archiwum zakładowego dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

      Szczegółowe zakresy zadań Wydziału stanowią poszczególne zakresy pracowników  Wydziału Finansowego.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 06-05-2011 09:37:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: brak danych 06-05-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 24-02-2020 09:27:28