Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT-RI.271.3.2011.RCC

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pasieka dz. nr 268 obr. Pasieka, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”
 
ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z informacjami o: 
1) Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferta została odrzucona;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
4) terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego. 
Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:
 
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
 
Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane ”EKO – INSTAL” Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice
 
Uzasadnienie wyboru:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.
Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;
 
1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości): 
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „WIKING” sp. z o.o. ul. Przemysłowa 2, 77-100 Bytów – ilość uzyskanych pkt. tj. 330,80/ 330,80 
 
2. Nie odrzucono żadnej oferty.
 
3. Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.
 
4.Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.
 
Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 02-08-2011 09:38:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 02-08-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 02-08-2011 09:38:29