Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 29.06.2011

 

Na  podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  § 2 załącznika nr 7 do statutu Gminy Miastko zwołuję
 
 VI/2011  posiedzenie   Rady  Miejskiej   w Miastku VI kadencji,  które odbędzie się w dniu  8  lipca   , tj. ( piątek  )  2011 r. o godz. 9.oo w sali herbowej nr 6 Urzędu Miejskiego w Miastku.
 
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Powołanie sekretarza obrad.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Ustalenie porządku posiedzenia.
5. Informacja Burmistrza Miastka z pracy Urzędu za okres od ostatniej sesji.
6. Interpelacje i zapytania.
7. Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Miastko w roku 2010.
8. Przyjęcie  informacji o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Gminy Miastko w roku 2010.
9. Ocena zasadności i efektywności funkcjonowania na terenie Gminy Miastko funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
10.1. udzielania pomocy finansowej
10.2. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2011 rok,
10.3. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych (od ANR do zasobów komunalnych dz.ozn. nr geod.3/3 opow. 0,12 ha, położonej w Łodzierzy),
10.4. nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych ( od ANR dz.ozn. nr goed. 21/36 opow. 0,0335 ha, położonej w obr. Piaszczyna),
10.5. zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko  służebnościami przesyłu,
10.6. pozbawienia odcinka drogi gminnej nr 193132 G w miejscowości Wałdowo kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej,
10.7. wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Miastko przyjętego uchwałą Rady Miasta i Gminy Miastko Nr 41/IV/2003 z dnia 30 maja 2003 r.,
10.8.nadania statutów jednostkom pomocniczym Gminy Miastko - osiedlom.
11. Ocena na podstawie sprawozdań rzeczowo - finansowych  działalności jednostek organizacyjnych Gminy Miastko za rok 2010.
12. Przyjęcie informacji o działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku w roku 2010.
13. Przyjęcie  sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za rok 2010.
14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania  Narkomani za rok 2010.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad  IV sesji Rady Miejskiej w Miastku VI kadencji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 04-07-2011 11:05:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 29-06-2011
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 04-07-2011 11:05:41