Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka o numerach, granicach i siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych wwyborach do Sejmu RP i do Senatu RP Jan Gajo 2011-09-05 13:08:11 dodanie dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:46:51 edycja dokumentu
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:46:43 usunięcie załacznika
Wzór formularza zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Jan Gajo 2011-09-05 12:45:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 64/VI/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 14:11:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 roku Marcin Woszczak 2011-09-01 14:07:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/VI/2011 z dnia 18 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-01 14:02:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/VI/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy Wieniec Dozynkowy" Marcin Woszczak 2011-09-01 14:00:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/VI/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-09-01 13:59:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/VI/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-01 13:58:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 13:56:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 13:55:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 13:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 13:53:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/VI/2011 z dnia 2 sierpnia 2011 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Marcin Woszczak 2011-09-01 13:52:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/VI/2011 z dnia 18 lipca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-09-01 13:49:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-01 13:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-01 13:47:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/VI/2011 z dnia 14 lipca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-09-01 13:47:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zakładu Energetyki Cieplnej w Miastku Marcin Woszczak 2011-09-01 13:46:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/VI/2011 z dnia 1 lipca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Karoliny Krupińskiej Marcin Woszczak 2011-09-01 13:43:36 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.4.2011.AR Marcin Woszczak 2011-09-01 09:51:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia działki do zasobów komunalnych Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-08-30 10:41:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie złożenie wniosku o komunalizację nieruchomości Marcin Woszczak 2011-08-30 10:40:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Marcin Woszczak 2011-08-30 10:39:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Marcin Woszczak 2011-08-30 10:35:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Miejscowości Świerzenko Marcin Woszczak 2011-08-30 10:34:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Wsi Szydlice Marcin Woszczak 2011-08-30 10:32:46 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Plany Odnowy Wsi Szydlice Marcin Woszczak 2011-08-30 10:31:50 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości do zasobów komunalnych Marcin Woszczak 2011-08-30 10:26:55 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych Marcin Woszczak 2011-08-30 10:25:03 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Marcin Woszczak 2011-08-30 10:23:09 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-08-30 10:20:31 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-08-30 10:19:56 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-08-30 10:18:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej w Gminie Miastko Marcin Woszczak 2011-08-30 10:14:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 09.10.2011 Marcin Woszczak 2011-08-30 10:12:37 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-08-30 10:08:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 24.08.2011 Marcin Woszczak 2011-08-30 10:02:00 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - WGN.6840.2.37.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-08-30 09:47:46 dodanie dokumentu