Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.21.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-02 13:39:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.20.2011 z dnia 30.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2012-01-02 13:37:32 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Dworcowej - WGN 6840.1.18.2011 ASz Marcin Woszczak 2011-12-22 09:28:10 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia zabezpieczenia spłaty kredytu Marcin Woszczak 2011-12-22 09:22:43 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia strefy płatnego parkowania i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie Marcin Woszczak 2011-12-22 09:19:26 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-12-22 09:14:49 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do korzystania Sołectwu Turowo nieruchomości zabudowanej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:11:39 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu Marcin Woszczak 2011-12-22 09:10:22 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:09:33 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej Marcin Woszczak 2011-12-22 09:08:52 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:05:51 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:04:59 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Marcin Woszczak 2011-12-22 09:03:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej - WOA.0002.12.2011 Marcin Woszczak 2011-12-22 08:55:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska - WOA.0012.4.12.2011 Marcin Woszczak 2011-12-20 10:55:25 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6721.2.2011 z dnia 15.12.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-12-19 12:45:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-12-14 09:42:45 edycja dokumentu
Zygfryd Filipiak - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:14:53 edycja dokumentu
Zygfryd Filipiak - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:14:26 edycja dokumentu
Wiesław Kosno - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:56 edycja dokumentu
Józef Kobiec - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:35 edycja dokumentu
Mirosław Kwaśniewski - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:13:03 edycja dokumentu
Piotr Milda - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:12:34 edycja dokumentu
Piotr Milda - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:12:12 edycja dokumentu
Małgorzata Rola - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:11:44 edycja dokumentu
Małgorzata Rola - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:11:12 edycja dokumentu
Bogdan Stanisz - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:10:42 edycja dokumentu
Zdzisław Bartczak - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:10:21 edycja dokumentu
Ewa Szyca - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:09:59 edycja dokumentu
Ewa Szyca - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:09:24 edycja dokumentu
Bogdan Witkowski - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:08:38 edycja dokumentu
Waldemar Żurawik - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:07:39 edycja dokumentu
Danuta Karaśkiewicz - Radna Marcin Woszczak 2011-12-14 09:07:13 edycja dokumentu
Piotr Bińczyk - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:06:41 edycja dokumentu
Paweł Biernacki - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:05:59 edycja dokumentu
Paweł Biernacki - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:05:36 edycja dokumentu
Jan Basara - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:05:04 edycja dokumentu
Jan Basara - Radny Marcin Woszczak 2011-12-14 09:04:32 edycja dokumentu
Uchwała nr 80/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-12-14 09:03:25 edycja dokumentu
Uchwała nr 79/VI/2011 z dnia 2 września 2011 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu działki gruntu stanowiącej mienie komunalne Marcin Woszczak 2011-12-14 09:03:13 edycja dokumentu