Ogłoszenie Burmistrza Miastka o konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015-2025

OGŁOSZENIE

BURMISTRZ MIASTKA INFORMUJE

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu

„STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY MIASTKO NA LATA 2015-2025”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XVI/123/2015 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 23 października 2015 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko, Burmistrz Miastka informuje o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miastko dotyczących projektu „Strategii  rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 - 2025”.

Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców oraz obejmują swoim obszarem Gminę Miastko.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie pisemnego złożenia opinii, uwag lub propozycji, w wersji elektronicznej bądź papierowej, w sprawie będącej przedmiotem konsultacji, tj. do projektu „Strategii  rozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 - 2025”, który udostępnia się wraz z formularzem konsultacji:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miastku –  www.miastko.pl (jako załącznik do artykułu pt. Konsultacje społeczne projektu „Strategiirozwoju miasta i gminy Miastko na lata 2015 – 2025”,
  • w Urzędzie Miejskim w Miastku - pokój nr 15.

Wszelkie opinie, uwagi lub propozycje należy składać na formularzu konsultacji w terminie od dnia 30 marca 2017 roku do dnia 13 kwietnia 2017 roku:

  • w wersji elektronicznej na adres: fundusze@um.miastko.pl, w tytule wpisując „Konsultacje społeczne projektu „Strategii  rozwoju miasta i gminy miastko na lata 2015 - 2025”,
  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko,
  • przesyłając naadres: Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko (liczy się data wpływu, nie data stempla pocztowego).

 

                                                                                                                                                    BURMISTRZ MIASTKA

Miastko 30.03.2017r.                                                                                                                         (-) Roman Ramion    

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marta Muchowska - Narloch 30-03-2017 12:37:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marta Muchowska - Narloch 30-03-2017
Ostatnia aktualizacja: Marta Muchowska - Narloch 14-04-2017 08:17:48