Zawiadomienie o przygotowaniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.

Miastko, dnia  11.04.2017 r.

WRG.6733.2.2017.MS

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z art. 10  Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam,

że został przygotowany projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Koszalinie (adres w aktach sprawy) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV dla zasilenia kompleksu działek ogrodowych w m. Miastko na działce nr 514 obręb ewidencyjny 83/2 - linii zlokalizowanej na działkach nr 8/1, 7, 33/2 i 514 w obrębie ewidencyjnym 83/2 Miastko.

Jednocześnie informuję, że w powyższej sprawie wpłynęło Postanowienie:

  • Dyrektora Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku ZS.224.3.40.2017.KK z dnia 30.03.2017r.;
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOŚ-Gd-WZP.612.58.15.2017.AP.1 z dnia 4.04.2017r. o odstąpieniu od uzgodnienia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w zakresie ochrony przyrody.

Ponadto, projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w w/w sprawie uznaje się za uzgodniony przez Starostę Bytowskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych, ponieważ nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.2.2017.MS z dnia 23.03.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

W związku z powyższym strony mają prawo do zapoznania się z zebranymi materiałami oraz do wniesienia uwag i wniosków w  w/w sprawie przed wydaniem ww. decyzji w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18.

 

BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 14-04-2017 07:53:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 11-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 14-04-2017 07:53:27