Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - WGN. 6840.3.21.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 09:17:35 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomość przeznaczona do dzierżawy - WGN.6845.2.24.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 09:08:41 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomość przeznaczona do sprzedaży - WGN. 6840.3.21.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 09:04:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka - ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.16.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 09:01:37 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka - ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.9.10.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 08:59:02 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka - ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.9.10.2011.SG Marcin Woszczak 2011-08-05 08:58:17 dodanie dokumentu
Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku Ryszard Ringwelski 2011-08-04 12:19:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WIT-RI.271.3.2011.RCC Marcin Woszczak 2011-08-02 09:38:29 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-08-01 10:12:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/VI/2011 z dnia 16 czerwca 2011 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu Marcin Woszczak 2011-07-26 11:18:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2011-07-26 11:17:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-07-26 11:17:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcin Woszczak 2011-07-26 11:17:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VI/2011 z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-07-26 11:16:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-07-26 11:16:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42/VI/2011 z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-07-26 11:15:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 41/VI/2011 z dnia 31 maja 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na 2011 rok Marcin Woszczak 2011-07-26 11:15:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 40/VI/2011 z dnia 24 maja 2011 w sprawie zmiany zarządzenia nr 42/IV/2005 Burmistrza Miastka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2011-07-26 11:15:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 39/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Marcin Woszczak 2011-07-26 11:15:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 23 maja 2011 w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy Marcin Woszczak 2011-07-26 11:14:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 37/VI/2011 z dnia 18 maja 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-07-26 11:14:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na rok 2011 oraz w "Planie Finansowym" zadań zleconych na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-07-26 11:13:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/VI/2011 z dnia 29 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Młodszego Referenta ds. obsługi Centrum Informacji Turystycznej Marcin Woszczak 2011-07-26 11:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-07-26 11:09:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 46/VI/2011 z dnia 22 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2011-07-26 11:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/VI/2011 z dnia 20 czerwca 2011 w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych Marcin Woszczak 2011-07-26 11:07:14 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomość przeznaczona do dzierżawy - WGN 6845.1.223.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-07-25 11:58:14 dodanie dokumentu
Budzet Gminy na rok 2011 Marcin Woszczak 2011-07-25 09:31:15 dodanie dokumentu
Archiwum Michał Kołodziejczyk 2011-07-18 11:17:28 edycja dokumentu
Archiwum Michał Kołodziejczyk 2011-07-18 11:16:56 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Michał Kołodziejczyk 2011-07-15 11:45:08 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Referenta ds. Obsługi Centrum Informacji Turystycznej Michał Kołodziejczyk 2011-07-15 11:44:32 dodanie dokumentu
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:43 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:40 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:53:36 usunięcie załacznika
Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Słosinku (II etap) gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.4.2011.IF Michał Kołodziejczyk 2011-07-14 14:49:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.10.2011 z dnia 13.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-14 13:48:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - WIT.RI.271.3.2011.RCC Marcin Woszczak 2011-07-14 12:44:56 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - WO.271.2.2011.AR z dnia 13 lipca 2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-13 14:55:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka - WIT.6733.7.2011 z 08.07.2011r. Ryszard Ringwelski 2011-07-11 15:17:59 edycja dokumentu