Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, karta nr WRG_05G i WRG_05G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:11:31 dodanie dokumentu
Rozgraniczenie nieruchomości, karta nr WRG_03G i WRG_03G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:10:28 dodanie dokumentu
Numeracja nieruchomości, karta nr WRG_02G i WRG_02G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:09:30 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości, karta nr WRG_01G i WRG_01G1 Marcin Woszczak 2011-11-24 10:08:11 dodanie dokumentu
Zmiana imienia i nazwiska Marcin Woszczak 2011-11-24 08:58:45 dodanie dokumentu
Wydawanie odpisów oraz zaświadczeń Marcin Woszczak 2011-11-24 08:56:37 dodanie dokumentu
Wydawanie odpisów i zaświadczeń z niemieckich aktów stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:55:21 dodanie dokumentu
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie Marcin Woszczak 2011-11-24 08:54:23 dodanie dokumentu
Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:53:41 dodanie dokumentu
Zgłoszenie urodzenia dziecka Marcin Woszczak 2011-11-24 08:50:37 dodanie dokumentu
Sprostowanie aktów stanu cywilnego Marcin Woszczak 2011-11-24 08:49:59 dodanie dokumentu
Zmiana imienia (imion) dziecka Marcin Woszczak 2011-11-24 08:48:11 dodanie dokumentu
Odtworzenie aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu Marcin Woszczak 2011-11-24 08:47:29 dodanie dokumentu
Małżeństwa wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym Marcin Woszczak 2011-11-24 08:46:37 dodanie dokumentu
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:42:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:54 edycja dokumentu
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:28 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:36:56 dodanie dokumentu
Wymagania co do wyposażenia obiektów Marcin Woszczak 2011-11-22 10:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o organizowaniu imprezy artystycznej i rozrywkowej Marcin Woszczak 2011-11-22 10:30:38 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminny Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:28:55 dodanie dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-22 10:20:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o stypendium szkolne Marcin Woszczak 2011-11-22 10:08:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o zasiłek szkolny Marcin Woszczak 2011-11-22 10:07:02 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Marcin Woszczak 2011-11-22 10:05:46 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Marcin Woszczak 2011-11-22 10:03:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-22 08:10:52 usunięcie dokument
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Kolejowej w Miastku - WGN.6845.3.22.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-11-21 16:01:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Łąkowej - WGN 6845.1.261.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:58:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:55:50 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości Marcin Woszczak 2011-11-21 15:40:50 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:36:57 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:34:37 dodanie dokumentu
Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych i dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym Marcin Woszczak 2011-11-21 15:31:57 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:30:31 dodanie dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Marcin Woszczak 2011-11-21 15:27:52 dodanie dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Marcin Woszczak 2011-11-21 15:22:15 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw kadrowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:13:04 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:12:06 dodanie dokumentu
Obsługa administracyjna Rady i Burmistrza Marcin Woszczak 2011-11-21 15:11:32 dodanie dokumentu