Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Kowalskiej - WGN 6845.1.40.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-03-16 12:38:30 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Koszalińskiej - WGN 6845.1.41.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-03-16 12:36:35 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Królowej Jadwigi - WGN 6845.1.14.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-03-16 12:36:21 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Koszalińskiej - WGN 6845.1.41.2012.ASz Marcin Woszczak 2012-03-16 12:34:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 128/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-16 12:28:21 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu i Promocji - WOA.0012.3. 4.2012.LJ Marcin Woszczak 2012-03-16 12:10:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.3.2012 z dnia 14.03.2012 r. Ryszard Ringwelski 2012-03-15 14:38:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/VI/2012 z dnia 14 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-15 09:07:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-15 09:06:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/VI/2012 z dnia 10 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-15 09:05:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/VI/2012 z dnia 8 lutego 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-15 09:03:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/VI/2012 z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Marcin Woszczak 2012-03-15 09:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/VI/2012 z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Marcin Woszczak 2012-03-15 09:01:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 122/VI/2012 z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Marcin Woszczak 2012-03-15 08:58:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/VI/2012 z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu Marcin Woszczak 2012-03-15 08:42:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTKA - WIT.6733.2.2012 z dnia 13.03.2012 r. Ryszard Ringwelski 2012-03-14 14:22:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Pracy, Pomocy Społecznej i Gospodarki Mieszkaniowej - WOA. 0012.5.2.2012.JW Marcin Woszczak 2012-03-12 15:48:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2011.2012.SG Marcin Woszczak 2012-03-12 14:46:25 dodanie dokumentu
Wykaz o sprzedaży lokalu mieszkalnego w Bobięcinie do sprzedaży w drodze przetargu - WGN.6840.3.2.2012.SG Marcin Woszczak 2012-03-12 14:42:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi - WRLiP.271.1.2012 Marcin Woszczak 2012-03-09 14:39:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi na prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.- WO.271.1.2012 Marcin Woszczak 2012-03-09 14:32:48 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ocieplenia świetlicy wiejskiej w Słosinku - WIT.RI.271.3.2012.IF Ryszard Ringwelski 2012-03-09 11:41:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Piaszczynie - WIT.RI.271.2.2012.IF Ryszard Ringwelski 2012-03-09 11:38:56 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Piaszczynie - WIT.RI.271.2.2012.IF Ryszard Ringwelski 2012-03-09 11:33:28 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej ocieplenia świetlicy wiejskiej w Słosinku - WIT.RI.271.3.2012.IF Ryszard Ringwelski 2012-03-09 11:32:13 dodanie dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Piaszczynie - WIT.RI.271.2.2012.IF Ryszard Ringwelski 2012-03-09 11:28:02 dodanie dokumentu
Potwierdzanie ostateczności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_11M Aleksander Sikorski 2012-03-09 10:28:50 edycja dokumentu
Potwierdzanie ostateczności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_11M Aleksander Sikorski 2012-03-09 10:28:07 edycja dokumentu
Potwierdzanie ostateczności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_11M Aleksander Sikorski 2012-03-09 10:27:31 usunięcie załacznika
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_02M i WRG_02M1 Aleksander Sikorski 2012-03-09 10:16:51 edycja dokumentu
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, karta nr WRG_02M i WRG_02M1 Aleksander Sikorski 2012-03-09 10:15:27 usunięcie załacznika
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, karta nr WRG_01M i WRG_01M1 Aleksander Sikorski 2012-03-09 09:57:30 edycja dokumentu
Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy, karta nr WRG_01M i WRG_01M1 Aleksander Sikorski 2012-03-09 09:52:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zamówienia pn. Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.1.2012.RCC Ryszard Ringwelski 2012-03-08 13:01:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2012r. - WIT.271.1.2012.KM Ryszard Ringwelski 2012-03-07 09:40:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Infrastruktury - WOA. 0012.2.3.2012.JW Marcin Woszczak 2012-03-06 14:40:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka Nr WGN.6220.26.2011.JG z dnia 06.03.2012r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki Joanna Gocoł 2012-03-06 13:44:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/VI/2012 z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie przekazania do eksploatacji Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku placu zabaw Marcin Woszczak 2012-03-05 15:39:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/VI/2012 z dnia 26 stycznia 2012 w sprawie powołania komisji przetargowej Marcin Woszczak 2012-03-05 15:38:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 117/VI/2012 z dnia 17 stycznia 2012 w sprawie przekazania do eksploatacji ZWiK Miastko kanalizacji deszczowej Marcin Woszczak 2012-03-05 15:38:45 edycja dokumentu