OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.

Miastko, dnia 26.07.2017r.

WRG.6733.12.2017.MS

OBWIESZCZENIE

w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

zawiadamiam strony postępowania że:

  1. w dniu 08 czerwca 2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pani Danuty Seroka prowadzącej działalność Pracownia Projektowa "S KONCEPT" Danuta Seroka (adres w aktach sprawy), działającej z pełnomocnictwa Gminy Miastko, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.
  2. Projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego został uznany za uzgodniony przez:
  • Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie postanowieniem DM.7137.154.2017 z dnia 05.07.2017r.
  • Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej nr 20 w m. Przęsin i Pasieka, postanowieniem O.GD.Z-3.4351.201.2017.RH z dnia 04.07.2017r.
  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku gdyż nie zajął stanowiska na przesłany pismem nr WRG.6733.12.2017.MS z dnia 26.06.2017r. projekt decyzji w wymaganym terminie.

Z treścią postanowień można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miastku ul. Grunwaldzka 1, pok. nr 18, w godz. 8.00-14.00.

  • III. W dniu 26 lipca 2017r. została wydana dla Gminy Miastko decyzja nr 016/2017 kończąca postępowanie administracyjne o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego na działkach nr 103 i 110 w obrębie ewidencyjnym Przęsin oraz nr 469 w obrębie ewidencyjnym Pasieka.

Z treścią decyzji wraz z załącznikami można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Miastku ul. Grunwaldzka 1,  pokój nr 18, w godz. 8.00-15.00.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Szkilnyk 27-07-2017 15:52:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Szkilnyk 26-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Szkilnyk 27-07-2017 15:52:37