Zarządzenie Nr 406/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno oraz przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50 - 52 w Miastku".