Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 377/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2017-01-10 09:41:25
Zarządzenie Nr 378/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Wałdowie. 2017-01-10 09:43:32
Zarządzenie Nr 379/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza nr 321/VII/2016 z dnia 26 września 2016 r. 2017-01-25 08:42:24
Zarządzenie Nr 380/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-01-16 13:26:14
Zarządzenie Nr 382/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2107 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2017-02-01 07:48:54
Zarządzenie Nr 383/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2017 r. 2017-04-10 14:31:10
Zarządzenie Nr 384/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa drogi gminnej na ulicy Jodłowej w miejscowości Pasieka w Gminie Miastko" i "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Miastko". 2017-01-27 12:12:25
Zarządzenie Nr 385/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie powołaia komisji przetargowej "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słosinko". 2017-01-27 12:15:20
Zarządzenie Nr 386/VII/2017 Byrmistrza Miastka z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2017 " 2017-01-26 11:14:30
Zarzxądzenie Nr 387/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn.: "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-26 11:19:46
Zarządzenie Nr 388/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na Opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-31 08:33:36
Zarządzenie Nr 389/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Surdopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkól podstawowych i gimnazjów w Gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-01-31 08:45:52
Zarządzenie Nr 390/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-02-10 10:11:18
Zarządzenie Nr 391/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 9 lutego 2017 z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej "Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Bolesława Chrobrego w Miastku" 2017-02-10 10:16:42
Zarządzenie nr 392/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publllicznego wglądu projektu zmiany :Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz w sprawie rozpatrzenia uwag w związku z udziałem społeczeństwa w postępowaniu w sprawie stategiczcznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miastko". 2017-02-21 13:41:14
Zarządzenie nr 393/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-02-24 10:03:00
Zarządzenie Nr 394/VIII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno, przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50 - 52 w Miastku, rozbudowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Miastku. 2017-02-21 13:49:46
Zarządzenie Nr 395/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na:"Dostawę oraz montaż sprzetu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie Gminy Miastko w ramach projektu pn: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko wswpółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020". 2017-02-28 09:44:49
Zarządzenie Nr 396/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na ."Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017 r.". 2017-02-28 09:56:04
Zarządzenie Nr 397/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postanowień w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu uroczenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu ,które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydania w tych sprawach decyzji. 2017-03-03 11:22:17
Zarządzenie Nr 398-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:54:50
Zarządzenie Nr 399-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:56:11
Zarządzeni Nr 400/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydawania w tych sprawach decyzji. 2017-03-03 12:43:54
Zarządzenie Nr 401-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji 2017-02-27 15:58:20
Zarządzenie Nr 402/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-03-07 14:03:01
Zarządzenie Nr 403/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2017 r. w sp-rawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadanie pn.: Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski na lata 2014- 2020. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2017-03-07 11:32:10
Zarządzenie Nr 404/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 marca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na "Dostawę kruszywa do remontu nawierzchni fróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2017 r." 2017-03-09 13:19:57
Zarządzenie Nr 406/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 20 w Miastku, budowę chodnika w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Miłocice, przebudowę drogi gminnej w m. Wałdowo, przebudowę drogi gminnej w m. Świerzno oraz przebudowę parkingu przy ul. Wybickiego 50 - 52 w Miastku". 2017-03-14 08:32:25
Zarządzenie nr 407/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w Gminie Miastko 2017-05-11 14:22:36
Zarzadzenie Nr 410/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 marca 2017r w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji 2017-03-14 14:41:26
Zarządzenie Nr 411/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków przeznaczonych w 2017 roku na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miastko. 2017-04-13 11:24:29
Zarządzenie Nr 412/VII/2017 Burmistrza Maistka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds. księgowości. 2017-04-13 11:28:33
Zarządzenie Nr 413/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aliny Kuc. 2017-04-13 11:30:49
Zarządzenia Nr 414/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Małgorzaty Styrenczak.i 2017-04-13 11:33:54
Zarządzenie Nr 415/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 marca 2017 w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko za 2016 rok 2017-04-10 14:47:07
Zarządzenie Nr 416/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert "Na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, współfinansowanego w EFS. 2017-04-13 11:43:57
Zarządzenie Nr 417/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Remont budynku Urzędu Miejskiego w Miastku - II etap" 2017-04-13 11:49:14
Zarządzenie Nr 418/VII/2017 Burmistrza Miasta z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-04-13 11:52:02
Zarządzenie Nr 419/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miastko jest organem prowadzącym. r., 2017-04-13 11:59:54
Zarządzenie Nr 420/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie wzorów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola gminnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej w szkole podstawowej, a także wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej w szkole podstawowej , dla których organem prowadzącym jest Gmina Miastko. 2017-04-13 12:05:50
Zarządzenia Nr 421/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 Rr. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:11:42
Zarządzenie Nr 421/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ustalenia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:08:37
Zarządzenia Nr 422/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2017 Rr. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-04-13 12:13:08
Zarządzenia Nr 423/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powierzenia Zarządowi Mienia Komunalnego w Miastku czynności administrowania zasobami gminnymi. 2017-04-13 12:15:37
Zarządzenia Nr 424/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru w związku z konkursem na stanowisko Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. 2017-04-13 12:17:58
Zarządzenie Nr 425/VII/2017 Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. 2017-05-04 12:47:34
Zarządzenie Nr 426/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert. 2017-05-04 12:50:40
Zarządzenie Nr 427/VII/2017 Burmistrza Miastka w dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-05-04 12:54:03
Zarządzenie Nr 428/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. 2017-05-04 12:58:29
Zarządzenie Nr 429/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-05-04 13:03:57
Zarządzenia Nr 430/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia . 2017-05-04 13:07:00
Zarządzenie Nr 431/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-05-04 13:09:24
Zarządzenie Nr 432/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. - dokument stracił ważność 2017-05-04 13:21:48
Zarządzenie Nr 433/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych - spółdzielni mieszkaniowych do projektu pn. "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku" dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2017-05-04 13:30:09
Zarządzenie Nr 435/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2017 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-05-05 10:20:10
Zarządzenie Nr 436/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu pn. "Rozwój usług społecznych w Miastku " dla obszaru rewitalizacji "C" obejmującego ulice: Gen. Wybickiego. Marszałka Piłsudskiego, Stolarską, Szewską, Tuwima w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, ós priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2 Usługi społeczne , Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych. . 2017-05-04 13:39:47
Zarządzenie Nr 437/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2017-05-16 13:38:43
Zarządzenie Nr 434/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków złożonych w ramach konkursu "Czyste powietrze Gm,iny Miastko" w roku budżetowym 2017. 2017-05-10 10:52:08
Zarządzenie Nr 438/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn."Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-05-10 10:49:02
Zarządzenie Nr 439/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miastko. 2017-05-30 10:42:29
Zarządzenie Nr 440/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-05-30 10:47:17
Zarządzenie Nr 441/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku, ul. Kujawska 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:05:07
Zarządzenie Nr 442/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku, ul. Wrzosowa 1, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:08:37
Zarządzenie Nr 443/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie, Świerzno 4, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:17:56
Zarządzenie Nr 444/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku, ul. Koszalińska 19, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:22:07
Zarządzenie Nr 445/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku, ul. J. Tuwima 2, 77-200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-05-30 11:24:45
Zarządzenie Nr 446/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania ze światlic wiejskich i innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-06-05 11:58:33
Zarządzenie Nr 447/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn zaistniałego wypadku oraz sporządzenia protokołu powypadkowego. 2017-06-05 12:02:18
Zarządzenie Nr 448/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-06-09 11:22:56
Zarządzenie Nr 449/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatrudnienia i udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku 2017-06-14 10:14:17
Zarządzenie Nr 450/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagrody Rady Miejskiej w Miastku dla najzdolniejszych uczniów i wyróżniających się sportowców w roku szkolnym 2016/2017). 2017-06-28 13:41:33
Zarządzenie Nr 451/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-06-14 10:17:51
Zarządzenie Nr 452/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy. 2017-06-14 10:19:46
Zarządzenie Nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. 2017-06-28 13:45:58
Zarządzenie Nr 454/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych. 2017-06-28 13:50:59
Zarządzenie Nr 455/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie powołania doraźnej komisji konkursowej pn. :"Wieś roku 2017 w Gminie Miastko". 2017-10-06 14:22:17
Zarządzenie Nr 456/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-07-17 15:43:04
Zarządzenie Nr 457/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/VII/2015 Burmistrza Miastka z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie zmiany składu komisji do oceny wniosków zgłoszonych przez osoby fizyczne o dofinasowanie z budżetu gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych z terenu miasta i gminy Miastko. 2017-07-17 15:48:47
Zarządzenie Nr 459/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-17 15:53:14
Zarządzenie Nr 460/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich i innych obiektów o podobnym charakterze na terenie Gminy Miastko. 2017-07-17 15:55:34
Zarządzenie Nr 461/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. prowadzenia negocjacji w zakresie ustalenia wysokości kwot nabycia, odszkodowania i wydzierżawienia nieruchomości do zasobów Gminy Miastko od osób fizycznych i prawnych. 2017-07-17 15:58:56
Zarządzenie Nr 462/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-07-17 16:01:00
Zarządzenie Nr 463/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-17 16:02:55
Zarządzenie Nr 464/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów, Dretyń 26, 77 - 200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-07-17 16:06:28
Zarządzenie Nr 465/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku, ul. J. Tuwima 2,, 77 - 200 Miastko oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej. 2017-07-17 16:09:07
Zarządzenia Nr 466/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w komisji przetargowej. 2017-07-28 10:31:34
Zarządzenia Nr 467/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, pomieszczenia przyległego do lokalu mieszkalnego na poprawę warunków jego zagospodarowania. 2017-07-28 10:33:48
Zarządzenia Nr 468/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-28 10:35:20
Zarządzenia Nr 469/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-07-28 10:36:58
Zarządzenia Nr 470/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-03 09:50:25
Zarządzenia Nr 471/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2017-08-28 14:42:59
Zarządzenia Nr 472/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Miastku. 2017-08-28 14:45:00
Zarządzenia Nr 473VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. 2017-08-28 14:47:41
Zarządzenia Nr 474/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Henryka Sinkiewicza w Świerznie. 2017-08-28 14:50:41
Zarządzenia Nr 475/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-08-28 14:52:58
Zarządzenia Nr 476/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. 2017-08-28 14:57:26
Zarządzenia Nr 477/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. 2017-08-28 14:59:59
Zarządzenia Nr 478/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 1 w Miastku. 2017-08-28 15:03:03
Zarządzenia Nr 479/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-08-28 15:14:33
Zarządzenie nr 480-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 lipca 2017 w sprawie zbycia pozostałości pojazdu Renault Kangoo o nr rej GBY 65MM 2017-08-08 09:59:18
Zarządzenia Nr 481/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. 2017-08-28 15:21:14
Zarządzenia Nr 482/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola Miejskiego nr 3 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Miastku. 2017-08-28 15:23:23
Zarządzenia Nr 483/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-08-28 15:28:14
Zarządzenia Nr 484/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu. 2017-08-28 15:30:36
Zarządzenie Nr 485-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:22:01
Zarządzenie Nr 486-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:26:42
Zarządzenie Nr 487-VII-2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-09 13:23:49
Zarządzenie Nr 490/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-28 15:42:04
Zarządzenie Nr 491/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-08-28 15:43:36
Zarządzenie Nr 492/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 sierpnia 2017r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 r. 2017-08-28 15:47:32
Zarządzenie Nr 493/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie ustalenia terminuskładania wniosków o udzielenie pomocy finasowejw zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna". 2017-08-28 15:53:31
Zarządzenie Nr 494/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejszy wieniec dożynkowy". 2017-08-29 08:21:29
Zarządzenie Nr 495/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. 2017-09-07 09:38:20
Zarządzenie Nr 496/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany Burmistrza Miastka z dnia 26 września 2016 r. zmienionego Zarządzeniem Burmistrza Nr 379/VII/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r. 2017-10-20 08:48:45
Zarządzenie Nr 497/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przyznanie stypedium dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe. 2017-09-08 14:56:33
Zarządzenie Nr 498/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowejdo przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Budowa, rozbudowa i modernizacja punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Miastko". 2017-09-20 12:44:41
Zarządzenie Nr 499/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 7 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Piaszczynie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie". 2017-09-21 11:10:27
Zarządzenia Nr 500/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:02:49
Zarządzenie Nr 501/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:06:42
Zarządzenie Nr 502/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:09:08
Zarządzenie Nr 503/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 września 2017r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości. 2017-09-20 10:13:05
Zarządzenie Nr 504/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na: "Dostawa oraz montaż sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku w ramach projektu pn.: Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie" Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. 2017-09-20 10:27:03
Zarządzenie Nr 505/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 408/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10.03.2017r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego do realizacji Projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Miastko". 2017-09-28 08:55:38
Zarządzenie Nr 506/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. 2017-09-28 08:52:58
Zarządzenie Nr 507/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 14 września 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: "Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego dot. zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-09-20 14:47:42
Zarządzenie Nr 508/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15 września 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. inwestycji w Wydziale Rozwoju Gospodarczego. 2017-09-20 10:29:48
Zarządzenie Nr 509/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 22 września 2017r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie, zapytanie ofertowe na zadania pn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn.:"Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020. 2017-09-28 08:44:28
Zarządzenie Nr 510/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-09-28 09:12:54
Zarządzenie Nr 511/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert (na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego i komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku, gmina Miastko, pow. bytowski, woj.pomorskie. 2017-10-02 10:06:22
Zarządzenie Nr 512/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 września 2017r. w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r.. 2017-10-09 09:36:16
Zarządzenie Nr 513/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 października 2017r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Burmistrza Miastka. 2017-10-05 14:34:26
Zarządzenie Nr 514/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: "Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie miasta i gminy Miastko będących w zarządzie Zamawiającego, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-10-05 14:38:51
Zarządzenie Nr 515/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn.: Przebudowa parkingu przy ul. Wybickiego 50-52 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". 2017-10-09 09:21:39
Zarządzenie Nr 516/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 05 października 2017r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na zadaniepn.: zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku "Oligofrenopedagogika" w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie, Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie". Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 2017-10-06 09:14:26
Zarządzenie Nr 517/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. 2017-10-19 08:20:39
Zarządzenie Nr 518/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-10-18 08:43:40
Zarządzenie Nr 519/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Nr 372/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2016 r. 2017-10-23 13:42:51
Zarządzenie Nr 520/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2017-10-25 07:33:28
Zarządzenie Nr 521/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołasnia kom,isji konkursowej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą Pani Aleksandry Ruteckiej. 2017-10-23 08:04:53
Zarządzenie Nr 522/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 453/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Miastko w 2018 roku. 2017-10-27 09:02:17
Zarządzenie Nr 523/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Miastko. 2017-11-10 09:16:10
Zarządzenie Nr 524/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 rok. 2017-11-03 10:57:35
Zarządzenie Nr 525/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2017-10-30 13:11:32
Zarządzenie Nr 527/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-11-08 13:15:46
Zarządzenie Nr 528/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 2 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji stypendialnej, ustalenia jej zadań i trybu pracy. 2017-11-13 13:15:55
Zarządzenie Nr 529/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-11-03 15:01:42
Zarządzenie nr 530/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 03.11.2017 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielenia przez Gminę Miastko pożyczek organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działającym na terenie Gminy Miastko na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europiejskiej lub innych środków pomocowych. 2017-11-03 14:31:07
Zarządzenie Nr 531/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 3 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 2017-11-22 12:15:06
Zarządzenie Nr 532/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji końcowego odbioru technicznego robót budowlanych związanych z realizacją zamówienia publicznego pn. "Budowa drogi gminnej na ul. Jodłowej w miejscowości Pasieka gm. Miastko". 2017-11-21 10:45:15
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. 2017-11-14 13:35:16
Zarządzenie Nr 534/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. 2017-11-14 13:38:25
Zarządzenie nr 535/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 15/11/2017 w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Miastko kontroli funkcjonowania placówki wsparcia dziennego 2017-11-23 13:25:24
Zarządzenie Nr 536/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-11-17 12:56:40
Zarządzenia Burmistrza Miastka Nr 537/VII/2017 z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom oraz upoważnienia dyrektorów szkół i placówek do dysponowania przyznanymi środkami w roku 2017. 2017-11-21 10:16:02
Zarządzenie Nr 538/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-21 10:28:57
Zarządzenie Nr 539/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-11-21 10:31:35
Zarządzenie Burmistrza Nr 540/VII/2017 z dnia 22 listopada 2017 r w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Miastko.. 2017-12-01 10:46:33
Zarządzenie Nr 541/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości.. 2017-11-29 08:05:16
Zarządzenie Nr 542/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-12-05 13:22:10
Zarządzenie Nr 544/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydawania decyzji. 2017-11-29 08:02:46
Zarządzenie Nr 545/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydawania decyzji. 2017-11-29 08:00:06
Zarządzenie Nr 546/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. 2017-11-29 07:55:42
Zarządzenie Nr 547/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. 2017-11-29 07:53:33
Zarządzenie N 548/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2017-11-30 11:57:58
Zarządzenie Nr 549/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:29:09
Zarządzenie Nr 550/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:31:17
Zarządzenie Nr 551/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-11-30 13:33:03
Zarządzenie Nr 552/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. 2017-12-11 11:27:46
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. 2017-12-11 09:01:59
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko. na 2017 r. 2017-12-20 13:08:37
Zarządzenie Nr 555/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. 2017-12-11 08:45:59
Zarządzenie Nr 556/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli mienia sołeckiego sołectw Gminy Miastko zakupionego w ramach środków pochodzących z Funduszu Sołeckiego i powołania komisji ds. kontroli mienia sołeckiego. 2017-12-13 15:04:11
Zarządzenie Nr 557/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia złożonych ofert. 2017-12-13 14:39:45
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. 2018-01-19 09:11:29
Zarządzenie Nr 559/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2017-12-28 13:49:21
Zarządzenie Nr 560/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na powierzenia realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2018 r. 2018-01-05 08:24:06
Zarządzenie NR 561/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miastko. 2018-01-05 08:19:45
Zarządzenie Nr 563/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. 2018-01-09 12:12:42
Zarządzenie Nr 564/VII/22017 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018". 2018-01-04 13:31:00
Zarządzenie Nr 566/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. 2018-01-04 13:26:56
Zarządzenie Nr 567/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miastka z dnia 15 czerwca 2009 r. Nr 60/V/2009 dotyczącego ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Miastku. 2018-02-14 10:57:13
Zarządzenie Nr 568/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych na terenie Gminy Miastko. 2018-02-22 13:35:51
Zarządzenie Nr 569/VII/2018 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie pn.:"Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko. 2018-01-12 08:36:58
Zarządzenie Nr 570/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokali użytkowych. 2018-01-08 14:46:05
Zarządzenie Nr 571/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji stanów paliwa w pojazdach. 2018-01-18 13:04:47
Zarządzenie Nr 572/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów na dzień 31 grudnia 2017 r. 2018-01-18 13:00:36
Zarządzenie Nr 573/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. 2018-01-09 12:15:03