Zarządzeni Nr 400/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 lutego 2017 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu oraz do wydawania w tych sprawach decyzji.