Zarządzenie Nr 388/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na Opracowanie programów, organizację i przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji projektu pn. "Warsztaty EDUKO - podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020.