Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej.

Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej.

 

WGN 6840.1.18.2014 ASz.                                                           Miastko, dnia  01.08.2014r

 

 

                                               BURMISTRZ  MIASTKA

                   ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

                 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość  gruntowa niezabudowana , położona  w obrębie 83/2 m. Miastko oznaczona numerem geodezyjnym:

 

542 o  powierzchni   1954m2 z ceną wywoławczą -    62.650,00 zł netto.

 

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

 

Działka  położona na wzniesieniu, graniczy z działkami w niezabudowanymi oraz z pasem drogi ulicy Koszalińskiej i z nowoprojektowana ulicą Jaśminową  (aktualnie droga gruntowa –nie urządzona). Teren działki   płaski,  kształt nieforemny zbliżony do trapezu, porośnięta krzakami z samosiewu. Uzbrojona jest w wodę i kanalizację ( rurociąg w pasie drogi), natomiast doprowadzenie energii do  w/w działki wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych Energii – Operator SA. 

Działka zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 Dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Słupsku, XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzona jest księga wieczysta SL1M/00003953/0.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 września  2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku

( pokój nr 14 ) o godz 12.00

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  10września 2014 roku, w kasie tut. Urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A 

Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu.

 

 

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny  przed zawarciem aktu notarialnego.

 Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniem podana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 14 lub telefonicznie, Tel. 0-59 857- 0711

Załączniki do pobrania

1 BIP Jaśminowa.pdf (PDF, 21KB) 2014-08-13 13:43:31 262 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 13-08-2014 13:43:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 13-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 13-08-2014 13:43:31