Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości składającej się z dwóch działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2018.2019.SG 2019-02-04 09:45:17
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2019-01-23 12:10:38
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu I nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.4.2018.SG 2018-12-05 08:46:41
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki numer 523 i 524, położonych w obrębie Pasieka , gm. Miastko - WRG.6840.3.6.2018.SG 2018-12-04 09:10:53
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka numer 92, położonej w obrębie Kamnica , gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2018.SG 2018-12-04 09:06:55
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 264 położonej w obrębie 83/5 m. Miastko przy ul. Armii Krajowej w Miastku na cele usługowe lub usługowo-mieszkalne 2018-12-03 14:37:26
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych numerami 552 i 553, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko- WRG.6840.3.4.2018.SG 2018-11-20 12:36:15
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka numer 170/3, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.2018.SG 2018-09-20 14:29:50
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2018-08-29 10:55:39
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2018-07-16 13:52:52
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko - WRG.6840.3.19.2017.2018.SG 2018-07-12 10:39:58
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2018.SG 2018-06-22 11:53:11
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 6 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku 2018-04-17 10:01:03
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 838, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.28.2017.2018.SG 2018-03-08 14:49:26
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1 o powierzchni 1.2650 ha, położonej w obrębie Węgorzynko - WRG.6840.3.12.2017.2018.SG 2018-01-16 10:33:44
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę części gruntu o powierzchni 100 m2 z działki oznaczonej numerem 4/22, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6845.2.28.2017.2018.SG 2018-01-12 09:33:57
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 262 i 263 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko przy ul. Armii Krajowej w Miastku na cele usługowe lub usługowo-mieszkalne 2017-12-04 10:06:33
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko przy ul. Dworcowej 2017-11-29 11:34:30
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-11-29 11:31:59
przetarg na dzierżawę części działki nr 128/21 przy ul. Kowalskiej w Miastku z przeznaczeniem na uprawę warzyw 2017-11-20 14:57:34
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG 2017-10-23 10:45:20
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-09-26 12:56:19
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 219 o powierzchni 0,0998 ha, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.20.2017.SG 2017-08-30 13:42:14
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki numer 613 o powierzchni 0,0578 ha, położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.22.2017.SG 2017-08-30 13:39:54
przetarg na dzierżawę części działki nr 34/23 przy ul. Konstytucji 3 Maja z przeznaczeniem na posadowienie na gruncie garażu blaszanego 2017-08-22 11:11:19
przetarg na dzierżawę części działki nr 140/26 przy ul. Dworcowej na cele warzywnicze 2017-07-27 14:40:16
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 26, położonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6840.3.9.2017.SG 2017-07-11 14:16:40
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 460/1, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2017.SG 2017-07-11 14:14:48
Ogłoszenie Burmistrza o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 92 położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko - WRG.3.14.2016.2017.SG 2017-06-01 09:49:12
Ogłoszenie o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 611 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.17.2017.SG 2017-06-01 09:22:33
Ogłoszenie o II przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-05-12 08:47:34
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu użytkowego nr 4 przy ul. Koszalińskiej 24 w Miastku 2017-04-14 11:33:20
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 1 przy ul. Kowalskiej 24a w Miastku 2017-03-23 14:38:55
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, ozanczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej 2017-03-20 14:29:45
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 60/16 położonej w obrębie 83/2 miasta Miastko z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej - WRG.6845.2.25.2016.AMK.SG 2017-03-20 14:27:24
głoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21 i 140/22 - WRG.1.32-33.2016.2017.AMK 2017-01-20 07:50:53
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczinym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 92, położonej w obrębie Kamnica, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2016.2017.SG 2017-01-18 13:40:06
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek oznaczonych numerami 610, 611 i 619, położonych w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.13.2016.2017.SG 2017-01-18 13:37:35
II przetarg na sprzedaż działki budowlanej oznaczonej nr 21/17 położonej w Miastku przy ul. Morelowej 2017-01-05 14:18:58
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21, 140/22 i 140/23 - WRG.1.32-34.2016.AMK.SG 2016-12-07 12:08:11
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/15, 140/16, 140/18 i 140/19 - WRG.1.26.27.29.30.2016.AMK.SG 2016-12-07 11:52:37
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 60/16 położonej w obrębie 83/2 miasta Miastko z przeznaczeniem na budowę farmy fotowoltaicznej - WRG.6845.2.25.2016.AMK.SG 2016-11-17 10:28:30
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż lokali użytkowych oznaczonych numerami 1 i 2, znajdujących się w budynku położonym w Miastku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 - WRG.6840.1.39.2016.AMK.SG 2016-11-07 15:04:22
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/21, 140/22, 140/23, 140/24 i 140/25 - WRG.1.32-36.2016.AMK.SG 2016-10-26 10:18:52
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek gruntu, położonych w Miastku na Osiedlu Niepodległości, przeznaczonych pod zabudowę garażami, oznaczonych numerami: 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19 i 140/20 - WRG.1.26-31.2016.AMK.SG 2016-10-26 10:12:14
przetarg na działki niezabudowane nr 21/20 i 21/21 przy ul. Morelowej w Miastku przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 2016-08-16 14:29:58
przetarg na działki niezabudowane nr 21/15, 21/16, 21/17 i 21/18 przy ul. Morelowej w Miastku przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe 2016-08-08 12:33:27
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka numer 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG 2016-08-05 13:13:05
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki nr 112 i 113, położonej w obr. Biała, gm. Miastko - WRG.6840.3.5.2016.SG 2016-07-22 11:51:29
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek numer 610, 611, 613 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-07-07 10:15:04
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek numer 523 i 524, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-07-07 10:12:34
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 13:35:41
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu na sprzedaż działki nr 219 położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 13:31:56
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-06-13 10:34:42
przetarg na działkę nr 188 przy zbiegu ulic. Domowej i Krótkiej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-06-10 10:48:34
przetarg na dzierżawę części działki nr 140/12 przy ul. Dworcowej na cele warzywnicze - dokument stracił ważność 2016-05-23 15:41:24
przetarg na działkę nr 149/1 przy ul. Szkolnej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-05-05 09:53:33
Ogłoszenie Burmistrza MIastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.3.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:48:23
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.2.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:46:30
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WRG.6840.3.1.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-04-18 14:44:04
przetarg na dzierżawę części działki nr 32 przy ul. Koszalińskiej - WRG.6845.1.1662.2016.AMK - dokument stracił ważność 2016-04-04 11:14:58
przetarg na działkę nr 12/4 przy ul. Koszalińskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2016-03-16 13:10:10
Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość zabudowaną, położoną w Miastku przy ul. Podlaskiej 2016-03-11 10:27:00
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki oznaczonej numerem 95 o pow. 0,30 ha, położonej w obr. Gatka, gm. Miastko - WRG.6840.3.24.2015.2016.SG - dokument stracił ważność 2016-03-04 12:01:39
Ogłoszenie Burmistrza MIastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 610, 611, 613, 614 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.2016.SG 2016-01-25 14:05:37
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o II nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 523, 524 i 587, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.2016.SG 2016-01-25 14:00:35
I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 4 przy ul. Kolejowej 2 w Miastku - dokument stracił ważność 2015-09-30 13:14:05
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,oznaczonej jako działka 59/6 przy ul. Kolejowej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-09-24 12:10:38
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek oznaczonych numerami 610, 611, 613, 614 i 619, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.14.2015.SG 2015-09-24 09:20:33
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 523, 524, 525, 587 i 588, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WRG.6840.3.12.2015.SG 2015-09-18 11:56:26
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 83/5, położonej w obr. Przęsin, gm. Miastko 2015-09-15 13:15:06
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej przy ul. Podlaskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-08-24 11:27:00
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka numer 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WRG.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-08-06 09:43:14
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerm 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WRG.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-08-06 09:39:12
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerem 56/2, położonej w obr. Świeszyno, gm. Miastko - WRG.6840.3.7.2015.SG 2015-08-06 09:35:03
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Podlaskiej w Miastku, oznaczonej jako działki 122/1 i 123/1 2015-07-07 14:41:17
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o I nieograniczonym przetargu ustnym na dzierżawę działki nr 69/1 położonej w obr. Wałdowo, gm. Miastko z przeznaczeniem na cele rolne. 2015-06-03 09:32:23
III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 535 przy ul. Jaśminowej w Miastku 2015-06-02 13:25:21
przetarg na nieruchomość zabudowaną, położoną w Miastku przy ul. Podlaskiej 36-37 2015-05-21 12:20:18
przetarg na dzierżawę działki nr 413 przy ul. Podlaskiej - WRG.6845.1.22.2015.AMK 2015-05-20 13:12:10
IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka numer 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.2015.SG 2015-05-08 10:37:42
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu oznaczonej numerem 219, położonej w obrębie Słosinko, gm. Miastko - WGN.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-05-06 08:59:55
II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WGN.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-05-06 08:27:56
Przetarg na działkę nr 535 przy ul. Jaśminowej w Miastku - dokument stracił ważność 2015-04-21 15:07:24
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Rodzinnej - dokument stracił ważność 2015-03-26 09:34:06
Ogłoszenie o III nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki oznaczonej numerem 460/1, położonej w obrębie Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.2015.SG 2015-02-05 09:50:39
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 160, położonej w obr. Świerzenko, gm. Miastko - WGN.6840.3.10.2014.2015.SG 2015-02-05 09:28:53
Ogłoszenie o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 219, położonej w obr. Słosinko, gm. Miastko - WGN.6840.3.11.2014.2015.SG 2015-02-05 09:24:22
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka numer 535 - WGN.6840.1.2.2015.ASz - dokument stracił ważność 2015-01-20 09:20:36
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę działki nr 103, położonej w obr. Dretynek, gm. Miastko - WGN.6845.49.2014.2015.SG 2015-01-15 09:55:20
Zarząd Mienia Komunalnego w Miastku ogłasza IX przetarg ustny nieograniczony na dzierżwaę lokalu użytkowego, położonego w Miastku przy ul. Koszalińskiej 24. - dokument stracił ważność 2014-12-24 07:18:33
Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza X przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu uzytkowego położonego przy ul. Armii Krajowej 34 - dokument stracił ważność 2014-12-24 07:14:37
Przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pochodzącego z wywrotów ul. Fabryczna - dokument stracił ważność 2014-12-01 10:27:27
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki nr 460/1, położonej w obr. Węgorzynko, gm. Miastko - WGN.6840.3.6.2014.SG 2014-11-07 09:22:48
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustnych na sprzedaż działek nr 580, 581 i 582, położonych w obr. Pasieka, gm. Miastko - WGN.6840.3.9.2014.SG 2014-11-07 08:54:27
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej nr ew. 543 położona w obrębie 832. - dokument stracił ważność 2014-10-23 13:24:38
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej nr ew. 550 położona w obrębie 832. - dokument stracił ważność 2014-10-23 13:20:54
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej - WGN.6840.2.11.2014.AMK 2014-10-17 14:29:41
Burmistrz Miastka ogłasza II przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN.6845.3.13.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-09-05 14:49:23
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej. 2014-08-13 13:43:31
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-07-29 12:32:20
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej - WGN.6840.3.19.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-07-29 12:25:58
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.13.2014.AMK 2014-07-28 14:48:26
BURMISTRZ MIASTKA ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko działka gruntu oznaczona numerem 26 o powierzchni 0,26 ha, położona w obrębie Role - Żabno 2014-06-27 13:39:24
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.15.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-06-24 14:03:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-17 12:27:53
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.2.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:37:20
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:33:14
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-06-16 13:30:20
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu - WGN.6840.3.20.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-05-20 12:59:31
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.13.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-05-15 10:06:33
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym, stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.7.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-04-30 09:33:00
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-04-22 12:41:01
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Sportowej - WGN 6840.1. 5.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-04-08 13:06:52
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-31 13:42:17
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.1.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-31 13:40:05
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż udziału w nieruchomości zabudowanej - WGN.6840.3.19.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-03-24 13:45:23
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.8.2014 ASz 2014-03-17 14:05:54
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu - WGN.6840.3.20.2013.2014.SG 2014-03-07 09:47:19
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2013.2014.SG 2014-03-07 09:45:06
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.1.6.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-02-24 14:40:00
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości - WGN.6840.2.8.2013.2014.AMK - dokument stracił ważność 2014-02-24 13:37:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko - WGN.6845.2.2.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-02-20 14:42:27
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.1.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:31:44
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.21.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:30:02
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:21:34
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2013.2014.SG - dokument stracił ważność 2014-01-31 10:20:04
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN 6840.1.2.2014 ASz - dokument stracił ważność 2014-01-17 08:22:43
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Kolejowej, oznaczonej jako działka numer 63/1 i 64/2 - dokument stracił ważność 2014-01-14 13:59:12
Odwołanie przetargu - nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 106/6 i 106/9. 2013-12-30 10:32:09
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Konstytucji 3 Maja, w obrębie 83/4 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 106/6 i 106/9 o łącznej powierzchni 58 m2 - dokument stracił ważność 2013-11-25 13:34:56
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku - WGN.6840.1.9.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-11-18 14:34:46
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku - WGN.6840.1.8.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-11-18 14:33:22
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu stanowiącego własność Gminy Miastko - WGN.6845.2.22.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-11-18 13:17:52
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.15.2013.SG 2013-11-04 14:18:54
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.6.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-11-04 14:17:32
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Rodzinnej, oznaczonej jako działka numer 512/1 - WGN.6840.1.2.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-10-08 14:47:22
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Jaśminowej, oznaczonej jako działka numer 546 - WGN.6840.1.9.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-10-08 14:45:53
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-09-24 12:10:27
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko - WGN.6840.3.12.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-09-18 10:07:47
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.10.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-09-16 14:34:16
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.8.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-09-16 14:32:07
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.5.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-08-19 12:58:23
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - WGN 6845.3.13.2013.AMK - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:13:53
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Rodzinnej w Miastku - WGN 6840.1.2.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:12:20
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.9. 2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-08-05 14:10:32
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.9.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-08-01 10:33:18
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-07-04 08:09:28
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącymi własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2013-06-14 09:57:04
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN.6840.1.10.2013.ASz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:08:41
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Rodzinnej - WGN 6840.1.2.2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:06:53
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6845.1.54.2013.A.Sz - dokument stracił ważność 2013-06-12 10:04:48
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki gruntu przy ulicy Jaśminowej w Miastku - WGN 6840.1.8. 2013 ASz - dokument stracił ważność 2013-05-13 15:37:07
Burmistrz Miastka ogłasza ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.17.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-05-13 12:15:15
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.16.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-04-25 07:43:02
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Jaśminowej w Miastku - dokument stracił ważność 2013-04-24 10:59:56
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony publiczny przetarg ustny na sprzedaż na sprzedaż lokalu użytkowego nr IX, znajdującego się w budynku nr 6 przy ul. Wielkopolskiej w Miastku - dokument stracił ważność 2013-03-29 08:32:19
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-03-25 13:24:36
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na dzierżawę gruntu przy ulicy B.Chrobrego w Miastku - WGN.6845.1.23.2013.A.Sz - dokument stracił ważność 2013-03-05 14:39:20
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej. - dokument stracił ważność 2013-02-13 08:03:15
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej - WGN.6840.2.29.2012.2013AMK - dokument stracił ważność 2013-02-08 09:14:52
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.16.2012.2013.SG - dokument stracił ważność 2013-02-04 13:45:15
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na lokal użytkowy przy ul. Wielkopolskiej 6 w Miastku - WGN.6840.2.32.2012.2013.AMK - dokument stracił ważność 2013-01-28 15:08:28
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Armii Krajowej, w obrębie 83/2 m. Miastko, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 421/5 o powierzchni 79 m2 - dokument stracił ważność 2012-12-10 15:57:15
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.31.32..2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:24:13
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.17.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:21:45
Burmistrz Miastka ogłasza IV nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-16 09:19:47
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Wołcza Wielka gm Miastko - WGN.6840.3.16.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-11-08 08:49:11
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę garażu przy ul. Łąkowej - WGN 6845.3.15.2012.AMK - dokument stracił ważność 2012-10-16 12:37:36
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Szewskiej - WGN 6840.1.26.27.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-09-19 10:18:03
Burmistrz Miastka ogłasza II ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Górnej - WGN 6840.1.14.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-09-19 10:15:52
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-09-17 13:53:39
I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko położonych w obrębie Świeszyno - dokument stracił ważność 2012-08-17 14:40:30
Przetarg nieograniczony na lokal użytkowy przy ul. Słowackiego 2 - dokument stracił ważność 2012-08-09 11:10:13
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Miastku przy ulicy Ogrodowej - WGN 6840.1.23.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-07-27 13:21:56
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.13.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-07-06 14:21:57
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2012-07-03 09:34:23
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Szewskiej w Miastku - WGN 6840.1.21.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-06-14 09:23:22
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Górnej w Miastku - WGN 6840.1.14.2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-06-11 14:23:07
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.2.11.2012.AMK - dokument stracił ważność 2012-05-25 12:24:28
Ogłoszenie Burmistrza Miastka o odwołaniu przetargu - WGN 6845.1.14.2012 ASz 2012-05-14 13:31:31
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.5.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-05-11 13:34:11
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.2.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-05-11 13:32:17
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN.6845.1.14.2012.A.Sz - dokument stracił ważność 2012-04-23 15:29:16
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ulicy Szewskiej w Miastku - WGN 6840.1.20.21.2011/2012 ASz - dokument stracił ważność 2012-03-21 08:41:54
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - WGN.6840.3.19.2011.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-03-20 11:01:11
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2011.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-03-12 14:46:25
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę lokalu użytkowego z przeznaczeniem na cele handlowe - WGN.6845.2.1.2012.SG - dokument stracił ważność 2012-03-02 13:57:36
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg na nieruchomość przy ul. Słupskiej 8 w Miastku - WGN.6840.2.45.2011.2012.AMK - dokument stracił ważność 2012-01-18 10:10:12
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Dworcowej - WGN 6840.1.18.2011 ASz - dokument stracił ważność 2011-12-22 09:28:10
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.45.2011.AMK - dokument stracił ważność 2011-11-30 07:56:20
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz - dokument stracił ważność 2011-11-21 15:55:50
Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.21.2011.SG - dokument stracił ważność 2011-10-27 10:33:32
Burmistrz Miastka ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2011-10-27 10:28:47
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - dokument stracił ważność 2011-10-27 10:26:18
Burmistrz Miastka ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Podlaskiej 17, w obrębie 83/1 m. Miastko - WGN.6840.2.37.2011.AMK - dokument stracił ważność 2011-10-03 15:45:54
Burmistrz Miastka ogłasza III przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej, w obrębie 83/2 m. Miastko - WGN.6840.2.26.2011.AMK - dokument stracił ważność 2011-10-03 15:42:23
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.111.118.2011.A.Sz - dokument stracił ważność 2011-09-26 14:09:45
Burmistrz Miastka ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Miastku przy ul. Fabrycznej - dokument stracił ważność 2011-08-12 10:25:34
Burmistrz Miastka - ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.22.2011.SG - dokument stracił ważność 2011-08-08 12:25:05
Ogłoszenie Burmistrza Miastka - WGN.6840.3.16.2011.SG 2011-08-08 12:22:31
Burmistrz Miastka - ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko - WGN.6840.3.9.10.2011.SG - dokument stracił ważność 2011-08-05 08:58:17
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.21.2011.AMK - dokument stracił ważność 2011-06-28 11:22:02
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.2.26.2011.AMK - dokument stracił ważność 2011-06-28 11:21:05
Burmistrz Miastka ogłasza I ograniczony przetarg ustny - WGN.6840.3.11.2011.SG - dokument stracił ważność 2011-06-28 11:20:18
Burmistrz Miastka ogłasza I publiczny nieograniczony przetarg ustny - WGN.6840.3.9.10.2011.SG - dokument stracił ważność 2011-06-28 11:19:15