Burmistrz Miastka ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości w Miastku przy ulicy Jaśminowej - WGN 6840.1.8.2014 ASz

Burmistrz Miastka  ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miastko

Przedmiotem przetargu są nieruchomości  gruntowe niezabudowane , położone  w obrębie 83/2 m. Miastko oznaczone numerami geodezyjnymi:

548 o  powierzchni 1326m2 z ceną wywoławczą  -   43.600.00 zł netto.
550 o  powierzchni   944m2 z ceną wywoławczą -    32.600.00 zł netto.

Do ustalonej w przetargu ceny sprzedaży nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz .U. Nr 177, poz. 1054 z 2011r.) zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT.  

Działki  położone są  przy ulicy Jaśminowej, graniczą z  nowo projektowaną ulicą (aktualnie droga gruntowa –nie urządzona). Teren działek  pochyły w  kształcie kwadratu i trójkąta. Uzbrojone są w wodę i kanalizację ( rurociąg w pasie drogi), natomiast doprowadzenie energii do  w/w działki wymaga uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznych Energii – Operator SA.  

Działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego gminy Miastko przeznaczona są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 Dla nieruchomości przez Sąd Rejonowy w Słupsku, XVIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Miastku prowadzona jest księga wieczysta SL1M/00003953/0.

Nieruchomości wolne są od obciążeń i roszczeń osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia  2014r. w Urzędzie Miejskim w Miastku (pokój nr 14 ) o godz 12.00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej  do dnia  10 kwietnia 2014 roku, w kasie tut. Urzędu , pokój Nr 4, lub na konto Urzędu Miejskiego w Miastku w BGŻ S.A  

Nr 53203000451110000002620770 z określeniem numeru nieruchomości, na którą dokonywana jest wpłata wadium i okazanie się dowodem wpłaty oraz dowodem tożsamości w dniu przetargu.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Miastku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikomzwrócone. Wadium przepada na rzecz Urzędu Miejskiego, jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości plus należny podatek VAT od tej ceny  przed zawarciem aktu notarialnego.

 Burmistrz Miastka może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, przy czym informacja o odwołaniu przetargu z uzasadnieniempodana zostanie do publicznej wiadomości w formie zastosowanej dla ogłoszenia o przetargu.=

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Miastku, pokój nr 14 lub telefonicznie, Tel. 0-59 857- 0714

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 17-03-2014 14:05:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Szabłowska 14-03-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 17-03-2014 14:05:54