Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OŚWIADCZENIE OFERENTA (Załącznik Nr 2) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 12:29:21 edycja dokumentu
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (Załącznik Nr 3) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 12:28:39 dodanie dokumentu
OŚWIADCZENIE OFERENTA (Załącznik Nr 2) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 12:27:43 dodanie dokumentu
FORMULARZ OFERTOWY (Załącznik Nr 1) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 12:27:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 037/g320/O/III/24 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 lutego 2024 r. Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 11:43:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr LXXI/641/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 11:39:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr LXXI/641/2024 Rady Miejskiej w Miastku w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 11:39:21 dodanie dokumentu
FORMULARZ OFERTOWY ( Załącznik Nr 1 ) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 11:35:27 usunięcie dokumentu
FORMULARZ OFERTOWY ( Załącznik Nr 1 ) Bronisława Nielipiuk 2024-02-17 11:34:48 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 14:48:04 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg, ciągów oraz budowy świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko Monika Czarnowska 2024-02-16 14:40:25 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 14:38:46 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 14:38:21 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 14:37:56 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 13:37:22 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 13:34:07 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w Świerznie, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Monika Czarnowska 2024-02-16 13:33:25 dodanie dokumentu
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. inwestycji Karolina Krupińska 2024-02-16 13:16:35 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Świerznie (zakładka menu) Marcin Woszczak 2024-02-16 11:43:28 edycja pozycji menu
Rejestr umów Katarzyna Cichosz 2024-02-16 10:38:46 edycja dokumentu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Paulina Omelańska 2024-02-15 16:04:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1042/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego Wioleta Pikuła 2024-02-15 15:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1041/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. organizacji w Gminie Miastko wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Wioleta Pikuła 2024-02-15 15:06:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1040/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 15 luty 2024 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2024 Wioleta Pikuła 2024-02-15 15:04:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1039/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 14 lutego 2024 w sprawie powołania komisji przetargowej Wioleta Pikuła 2024-02-15 15:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1038/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Miastku. Wioleta Pikuła 2024-02-15 15:02:03 dodanie dokumentu
Przebudowa budynku mieszkalnego na ul. Łąkowej 4a w Miastku Ewelina Jacecko 2024-02-14 11:03:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu do 0,5 MPa z rur polietylenowych PEHD 100 DN 63 mm na części działek oznaczonych w ewidencji gruntów nr 3/2 oraz 3/3 w obrębie ewidencyjnym Jeden, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2024-02-14 10:55:38 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.36.2023.JJT.10 do publicznej wiadomości o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 126/2 obręb Przęsin, gmina Miastko" o mocy 4 MW Joanna Gocoł 2024-02-14 08:29:01 dodanie dokumentu
Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.36.2023.JJT.9 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 126/2 obręb Przęsin, gmina Miastko" o mocy 4 MW Joanna Gocoł 2024-02-14 08:26:18 dodanie dokumentu
Rejestr umów Katarzyna Cichosz 2024-02-14 08:24:42 edycja dokumentu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Paulina Omelańska 2024-02-13 13:10:24 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie zakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z podziałem nieruchomości na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 10/44 w obrębie ewidencyjnym Wołcza Wielka, w gminie Miastko. Ilona Wiczk 2024-02-13 11:41:31 dodanie dokumentu
Posiedzenie komisji z dnia 09.02.2024r. Marcin Woszczak 2024-02-12 08:40:07 dodanie dokumentu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Paulina Omelańska 2024-02-09 14:59:18 edycja dokumentu
Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych przebudowy dróg, ciągów oraz budowy świetlicy wiejskiej na terenie gm. Miastko Monika Czarnowska 2024-02-09 13:06:23 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miastko na 2024 rok-wersja 2 Monika Maksymów 2024-02-09 11:35:24 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 120/2024 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Miastko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Paulina Omelańska 2024-02-09 10:00:53 dodanie dokumentu
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzone na dzień 7 kwietnia 2024 r. Paulina Omelańska 2024-02-09 09:48:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1037/VIII/2024 Burmistrza Miastka z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. ustalania okoliczności, przyczyn i kwalifikacji prawnej zdarzeń powstałych w okresie ubezpieczenia wypadkowego osób niebędących pracownikami Urzędu Miejskiego w Miastku Wioleta Mydło 2024-02-08 15:20:33 dodanie dokumentu