Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 846/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia Wioleta Mydło 2023-03-13 15:16:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 845/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia Wioleta Mydło 2023-03-13 15:15:13 dodanie dokumentu
Zarządzeni Nr 843/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia Wioleta Mydło 2023-03-13 15:13:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 843/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia Wioleta Mydło 2023-03-13 15:12:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 842/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 07 marca 2023 roku w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia Wioleta Mydło 2023-03-13 15:11:24 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego numer 18 w budynku numer 11 przy ul. Leśnej w Miastku na rzecz dotychczasowego najemcy - WGNiOŚ.6840.1.3.2023.AMK Anna Maszka Kozłowska 2023-03-10 10:20:34 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu lokalu użytkowego nr VIII przy ul. Wielkopolskiej 6 w Miastku Anna Maszka Kozłowska 2023-03-10 10:17:49 dodanie dokumentu
I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę gruntu na cele upraw warzywniczych, stanowiącego działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 144/11, położoną w obrębie Cztery Miastko - WRG.6845.1.5.2023AMK Anna Maszka Kozłowska 2023-03-10 10:04:49 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko. Monika Maksymów 2023-03-10 07:16:38 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miastko. Monika Maksymów 2023-03-09 15:26:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 264, obręb Cztery Miastko. Magdalena Reszka 2023-03-09 14:06:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 264, obręb Cztery Miastko. Magdalena Reszka 2023-03-09 14:04:55 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr 264, obręb Cztery Miastko. Magdalena Reszka 2023-03-09 13:56:40 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak sprawy WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony postępowania o wystąpieniu do organów współdziałających o opinię w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydanej przez Burmistrza Miastka dnia 23 sierpnia 2021 r., znak: WRG.6220.2.2020.MR.31 dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 6/18, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko". Iwona Roman 2023-03-09 13:02:06 dodanie dokumentu
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie dwóch budynków mieszkalnych i jednego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynki magazynowo-biurowe na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 407 i działce nr 410/1 w obrębie ewidencyjnym Dwa, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-03-09 10:17:51 edycja dokumentu
ZAWIADOMIENIE o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie dwóch budynków mieszkalnych i jednego budynku gospodarczego oraz zmianie sposobu użytkowania na budynki magazynowo-biurowe na części działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 407 i działce nr 410/1 w obrębie ewidencyjnym Dwa, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-03-09 10:17:02 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.16.2023.JG.11 informujące strony o zawieszeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej "Miastko Solar Park" o mocy przyłączeniowej do 50 MW zlokalizowanej na dz. nr 12/30 obręb Gatka, gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie " Joanna Gocoł 2023-03-09 07:37:39 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Miastko na 2023 rok- wersja 2 Monika Maksymów 2023-03-08 13:40:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 848/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej Wioleta Mydło 2023-03-08 12:36:41 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2023-03-07 14:45:23 edycja dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2023-03-07 14:44:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 841/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 7 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru wstępnych wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania Komisji ds. weryfikacji złożonych wniosków Wioleta Mydło 2023-03-07 13:28:19 dodanie dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-03-07 10:25:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 837/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 02 marca 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu lokalu niemieszkalnego Wioleta Pikuła 2023-03-07 09:09:54 dodanie dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-03-06 15:27:00 edycja dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-03-06 15:18:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 840/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie przekazania do użytkowania dla jednostki OSP w Dretyniu przyczepki specjalnej pod agregat prądotwórczy nr rejestracyjny GBY 85WF oraz przyjęcia na zaopatrzenie w gminie agregatu prądotwórczego ZE 266/11 Wioleta Mydło 2023-03-06 14:09:54 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.14.2023.JG.11 informujące strony o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 11/26, 11/27, 11/28 obręb Słosinko, gmina Miastko? Joanna Gocoł 2023-03-06 11:18:53 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023. JG. 1 informujące strony o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia ?Budowa Farmy Fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2, 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko?. Joanna Gocoł 2023-03-06 11:15:40 dodanie dokumentu
2023 Monika Czarnowska 2023-03-06 08:59:47 edycja dokumentu
2023 Monika Czarnowska 2023-03-06 08:04:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 838/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku Wioleta Mydło 2023-03-03 15:06:11 dodanie dokumentu
Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku Karolina Krupińska 2023-03-03 14:59:33 dodanie dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-03-03 14:17:11 edycja dokumentu
Postanowienie Marszałka Województwa Pomorskiego znak Dros-G.7422.2.43.2022 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Joanna Gocoł 2023-03-03 12:34:52 dodanie dokumentu
Materiały edukacyjne dla mieszkańców dotyczące szkodliwości palenia odpadów z tworzyw sztucznych Joanna Gocoł 2023-03-03 12:08:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 839/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 2 marca 2023 roku w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Miastku Wioleta Mydło 2023-03-03 11:50:42 dodanie dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-03-03 10:26:59 edycja dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Rozwoju Społecznego Karolina Krupińska 2023-03-03 10:19:52 dodanie dokumentu
2023 Magdalena Reszka 2023-03-03 09:33:31 edycja dokumentu