Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oraz demontażu elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV na części działek nr 233/3 i 235 w obrębie ewidencyjnym Pięć, w gminie Miastko. Ilona Wiczk 2023-04-05 11:59:46 dodanie dokumentu
Wycinka drzew - obwieszczenia Magdalena Reszka 2023-04-05 11:43:45 usunięcie dokumentu
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Magdalena Reszka 2023-04-05 11:43:08 dodanie dokumentu
Kara administracyjna za usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia WRG_02S Magdalena Reszka 2023-04-05 11:41:50 usunięcie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.23.2023.JG.7 informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 103/2 i 104 w obrębie Słosinko, gmina Miastko" Joanna Gocoł 2023-04-05 11:21:26 dodanie dokumentu
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów Magdalena Reszka 2023-04-05 11:20:03 dodanie dokumentu
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów WRG_01S i WRG_01S1 Magdalena Reszka 2023-04-05 11:15:36 usunięcie dokumentu
DECYZJA - KONCESJA nr 1/2023 Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-G.7422.2.1.2023 z dnia 30.03.2023r. udzielająca koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża "Miłocice" położonego na obszarze działek 41/1 oraz 41/2 obręb Miłocice Joanna Gocoł 2023-04-04 08:10:48 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-04-04 08:03:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 854/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Wioleta Pikuła 2023-04-03 15:36:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 854/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miastko oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok Wioleta Pikuła 2023-04-03 15:35:08 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2023-04-03 10:40:55 edycja dokumentu
Podanie informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 057/2023 z dnia 31.03.2023 r. do publicznej wiadomości Ilona Wiczk 2023-03-31 15:27:57 dodanie dokumentu
Podanie informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 056/2023 z dnia 31.03.2023 r. do publicznej wiadomości Ilona Wiczk 2023-03-31 15:23:46 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-03-31 14:41:00 edycja dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIASTKO NA DZIEŃ 31.12.2022 ROKU Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:25:38 dodanie dokumentu
PLAN DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA 2023 ROK Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:22:25 dodanie dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:20:31 edycja dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:20:04 edycja dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:19:23 edycja dokumentu
INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU DOCHODÓW Z WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI W 2022 ROKU Daniel Radziszewski 2023-03-31 14:17:56 dodanie dokumentu
2023 Joanna Gocoł 2023-03-31 13:16:44 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.22.2023.IR informujące strony postępowania o wezwaniu inwestora do złożenia uzupełnienia do KIP w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Instalacji Fotowoltaicznych na działkach o nr. ewid.: 88/2, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 6/16, 28/2, 29, 30/1 i 40/2 w miejscowości Miłocice oraz 2/6 w miejscowości Wołcza Wielka gmina Miastko" Iwona Roman 2023-03-31 12:41:21 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Miastku Monika Maksymów 2023-03-31 11:39:59 dodanie dokumentu
2023 Ilona Wiczk 2023-03-31 09:16:55 edycja dokumentu
Informacja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.16 do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie Joanna Gocoł 2023-03-31 08:51:49 dodanie dokumentu
Decyzja Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.14 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie Joanna Gocoł 2023-03-31 08:49:13 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.15 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie Joanna Gocoł 2023-03-31 08:45:41 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.15 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie Joanna Gocoł 2023-03-31 08:44:48 usunięcie dokumentu
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miastka znak WGNiOŚ.6220.15.2023.JG.15 informujące strony o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. Budowa do ośmiu instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda (łączna moc do 8 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 11, 13/1 i części dz. nr 109 w obrębie Świeszyno, gm. Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie Joanna Gocoł 2023-03-31 08:44:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego Marcin Woszczak 2023-03-31 08:28:01 dodanie dokumentu
Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłownie zewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko Monika Czarnowska 2023-03-30 13:09:33 edycja dokumentu
Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłownie zewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko Monika Czarnowska 2023-03-30 13:09:17 edycja dokumentu
Doposażenie ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych w siłownie zewnętrzne z elementami małej architektury w m. Przęsin i Głodowo w Gminie Miastko Monika Czarnowska 2023-03-30 13:08:54 dodanie dokumentu
Wykaz numerów telefonów Urzędu Miejskiego w Miastku Marcin Woszczak 2023-03-30 09:38:17 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na części działek nr 183, 264/2, 276/5 i 276/6 w obrębie ewidencyjnym Świeszyno, w gminie Miastko. Ilona Wiczk 2023-03-29 11:23:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 853/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 819/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 640/VIII/2022 Burmistrza Miastka z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: ,,Poszerzam horyzonty wiedzy - kształtowanie kompetencji kluczowych poprzez edukację morską i żeglarską uczniów Szkół podstawowych w Gminie Miasto Ustka, Gminie Miastko i Gminie Ustka w ramach realizacji przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Żagle Wiedzy" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 3 - Edukacja, Działania 3.2 - Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 - Jakość edukacji ogólnej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Wioleta Mydło 2023-03-29 09:47:47 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego (remizy strażackiej) na terenie działki nr 154 i części działki nr 155/9 w obrębie ewidencyjnym Kamnica, w gminie Miastko. Magdalena Sycz 2023-03-28 08:21:42 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku usługowego (remizy strażackiej) na terenie działki nr 154 i części działki nr 155/9 w obrębie ewidencyjnym Kamnica, w gminie Miastko. Magdalena Sycz 2023-03-28 08:20:25 dodanie dokumentu
Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamnicy Monika Maksymów 2023-03-27 15:03:10 dodanie dokumentu