Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rejestr działalności regulowanej stan na 5.09.2023 r. Joanna Gocoł 2023-09-05 09:26:48 dodanie dokumentu
Spis telefonów Marcin Woszczak 2023-09-04 08:17:02 edycja dokumentu
Spis telefonów Marcin Woszczak 2023-09-04 08:16:11 edycja dokumentu
Spis telefonów Marcin Woszczak 2023-09-04 08:10:14 dodanie dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-09-04 08:09:44 usunięcie dokumentu
Postanowienie Nr 272/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Miastko w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Paulina Omelańska 2023-09-04 07:23:03 dodanie dokumentu
,,Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej na terenie Gminy Miastko" Marcin Woszczak 2023-09-03 21:59:10 usunięcie dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-09-03 21:53:48 edycja dokumentu
DEDWARE Marcin Woszczak 2023-09-03 21:53:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: ?AKTYWNE MIASTKO? planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23. Marcin Woszczak 2023-09-01 15:00:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o otwartym naborze na Partnera do wspólnego opracowania i realizacji Projektu na Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, do wspólnego opracowania i realizacji Projektu: ?AKTYWNE MIASTKO? planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23. Marcin Woszczak 2023-09-01 14:58:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 954/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miastku. Wioleta Pikuła 2023-09-01 14:16:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 953/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. weryfikacji i oceny wniosków składanych ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miastko Wioleta Pikuła 2023-09-01 14:14:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 952/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Aleksandrze Wolskiej - wicedyrektorowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2  im. Bolesława Chrobrego w Miastku Wioleta Pikuła 2023-09-01 14:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 951/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 1 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do wspólnego opracowania i realizacji Projektu "AKTYWNE MIASTKO" planowanego do realizacji przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021 ? 2027, Oś Priorytetowa 5: Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+) Działanie 5.11. FEP Aktywne włączenie społeczne w trybie konkurencyjnym FEPM.05.11-IZ.00-001/23. Wioleta Pikuła 2023-09-01 14:10:19 dodanie dokumentu
Podanie informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 149/2023 z dnia 01.09.2023 r. do publicznej wiadomości Ilona Wiczk 2023-09-01 14:01:26 edycja dokumentu
Podanie informacji o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 149/2023 z dnia 01.09.2023 r. do publicznej wiadomości Ilona Wiczk 2023-09-01 14:01:11 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-09-01 13:26:50 edycja dokumentu
Informacja Komisarzy Wyborczych w Słupsku o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Paulina Omelańska 2023-09-01 12:55:40 dodanie dokumentu
Postanowienie nr 178/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miastko na stałe obwody głosowania Paulina Omelańska 2023-09-01 12:51:28 usunięcie dokumentu
Postanowienie rr 124/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU II z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie podziału Gminy Miastko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Paulina Omelańska 2023-09-01 12:51:24 usunięcie dokumentu
Postanowienie Nr 249/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miastko na stałe obwody głosowania Paulina Omelańska 2023-09-01 12:50:52 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 178/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Miastko na stałe obwody głosowania Paulina Omelańska 2023-09-01 12:49:00 dodanie dokumentu
Informacja PGW WP Zarządu Zlewni Koszalin o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wody w m. Świerzenko gm. Miastko na dz. nr 3/80 Joanna Gocoł 2023-09-01 10:00:22 dodanie dokumentu
Informacja PGW WP Zarządu Zlewni Koszalin o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustanowienia strefy ochrony ujęcia wody w m. Chlebowo gm. Miastko na dz. nr 894 i 855 (SW1/75 i SW2/88) Joanna Gocoł 2023-09-01 09:58:26 dodanie dokumentu
2023 Karolina Krupińska 2023-09-01 09:09:37 edycja dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-08-31 14:23:33 edycja dokumentu
2023 Dominika Jurewicz 2023-08-31 14:22:43 edycja dokumentu
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18.08.2023 r. znak RDOŚ-Gd-WOO.420.46.2018.WR.11 o wydaniu decyzji z dnia 18.08.2023 r. znak RDOŚ-Gd.WOO.420.46.2018.WR.10 dla przedsięwzięcia polegającego na: "zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o łącznej powierzchni 57,702 ha, na działkach nr 7/1, 23/4, 23/5, 169 obręb ewidencyjny Kamnica, gmina Miastko, powiat bytowski". Iwona Roman 2023-08-31 13:56:24 dodanie dokumentu
2023 Alina Kuc 2023-08-31 12:52:50 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i nadbudowie budynku oświaty na działce nr oznaczonej w ewidencji gruntów nr 35/8 w obrębie ewidencyjnym Trzy, w gminie Miastko Ilona Wiczk 2023-08-31 09:27:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 949/VIII/2023 Burmistrza Miastka z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2023 r. Wioleta Pikuła 2023-08-31 08:23:21 dodanie dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-08-31 08:11:01 edycja dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-08-31 08:08:04 edycja dokumentu
Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Słupsku z dnia 29 sierpnia 2023 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Paulina Omelańska 2023-08-31 07:58:41 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Paulina Omelańska 2023-08-31 07:56:44 dodanie dokumentu
2023 Alina Kuc 2023-08-31 07:47:28 edycja dokumentu
2023 Katarzyna Cichosz 2023-08-30 09:15:38 edycja dokumentu
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 ? 2025 Alina Kuc 2023-08-29 14:48:57 edycja dokumentu
Pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 ? 2025 Alina Kuc 2023-08-29 14:43:36 edycja dokumentu