Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WO.271.2.2012 Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko

 

Miastko: Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 156024 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest doposażenie szkół (Szkoła Podstawowa nr 2 w Miastku, ul. Kujawska 1; Szkoła Podstawowa w Dretyniu, Dretyń 26; Szkoła Podstawowa w Świerznie, Świerzno 4; Szkoła Podstawowa w Słosinku, Słosinko 4; Szkoła Podstawowa w Piaszczynie, Piaszczyna 6-7) w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do prowadzenia następujących zajęć dla dzieci: - zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; - zajęcia dla dzieci z trudnościami w matematyce; - zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno - przyrodnicze; - zajęcia logopedyczne; - zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.16.21.00-6, 39.29.20.00-5, 39.53.00.00-6, 38.65.21.00-1, 30.23.60.00-2, 30.21.31.00-6, 37.52.41.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       KLADREW Urszula Muża - Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83-300 Kartuzy,
       kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 13481,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:15410,16
 • Oferta z najniższą ceną:15410,16 /Oferta z najwyższą ceną:
      19188,72
 • Waluta:PLN.

Część NR:2

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Zespołu Szkół w Dretyniu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz, kraj/woj.   
       wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:9739,56
 • Oferta z najniższą ceną:9739,56/ Oferta z najwyższą ceną:
      18108,18
 • Waluta:PLN.

Część NR:3

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       MOJE BAMBINO SP. z.o.o. SP.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
       kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:8624,62
 • Oferta z najniższą ceną:8624,62/ Oferta z najwyższą ceną:
      12924,48
 • Waluta:PLN.

Część NR:4

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       MOJE BAMBINO SP. z.o.o. SP.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź,
       kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 6341,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:5867,74
 • Oferta z najniższą ceną:5867,74/ Oferta z najwyższą ceną:
      8996,07
 • Waluta:PLN.

Część NR:5

Nazwa:Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62-800 Kalisz, kraj/woj.
       wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8292,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:9135,45
 • Oferta z najniższą ceną:9135,45/ Oferta z najwyższą ceną:
      10145,90
 • Waluta:PLN.

Część NR:6

Nazwa:Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

       Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński,
       ul. Dmowskiego 2/16, 28-300 Jędrzejów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 6666,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH
          Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:8487,00
 • Oferta z najniższą ceną:8487,00/ Oferta z najwyższą ceną:
      9323,40
 • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:43:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 21-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 21-06-2012 12:43:56