Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zamówieniu na doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: ?Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Miastko - WO.271.2.2012

WO. 271.2.2012                                                                                Miastko, dnia 13 czerwca 2012r.

 

 

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach realizacji Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miastko” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1.  Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2.  Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4.  terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

 

Część (zadanie) nr 1 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku”

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy  

 

Część (zadanie) nr 2 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Dretyniu”

Oferta nr 6  – M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz

 

Część (zadanie) nr 3„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie”

Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

Część (zadanie) nr 4 „Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

 

 

Część (zadanie) nr 5„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie”

Oferta nr 6  – M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz

 

Część (zadanie) nr 6 „Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2
w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego 2/16, 28 – 300 Jędrzejów

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom
     w kryterium oceny ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty
     w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

Część (zadanie) nr 1„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku”

 Oferta nr 1Moje Bambino Sp.z.o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93 – 428 Łódź

                        –  98,95 pkt x 4 = 395,8 pkt

Oferta nr 2EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5,
                       53 – 440 Wrocław –  87,23 pkt x 4 = 348,92 pkt

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  92,55 pkt x 4 = 370,20 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  95,57 pkt x 4 = 382,28 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  96,20 pkt x 4 = 384,80 pkt

Oferta nr 10Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207,
                              85 – 451 Bydgoszcz –  98,79 pkt x 4 = 395,16 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  89,36 pkt x 4 = 357,44 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  80,31 pkt x 4 = 321,24 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew

                        – 93,72 pkt x 4 = 374,88 pkt

 

Część (zadanie) nr 2„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły       Podstawowej w Dretyniu”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  98,00 pkt x 4 = 392,00 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  91,13 pkt x 4 = 364,52 pkt

Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–53,79 pkt x 4 = 215,16 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 84,35 pkt
                      x 4 = 337,40 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  88.50 pkt x 4 = 354,00 pkt

 

Część (zadanie) nr 3„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Świerznie”

Oferta nr 2EDU-CENTRUM Centrum Pomocy Edukacyjnych Klaudia Zychla, ul. Stalowa 89/5,
                       53 – 440 Wrocław –  87,28 pkt x 4 = 349,12 pkt

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  88,59 pkt x 4 = 354,36 pkt

 Oferta nr 4P.P.PAXER Grzegorz Papych, ul. Krotoszyńska 133, 63-400 Ostrów Wielkopolski – 
                         84,68 pkt x 4 = 338,72 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  87,84 pkt x 4 = 351,36 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  86,26 pkt x 4 = 345,04 pkt

 Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–80,65 pkt x 4 = 322,6 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 95,64 pkt
                      x 4 = 382,56 pkt

Oferta nr 10Educarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207,
                              85 – 451 Bydgoszcz –  90,27 pkt x 4 = 361,08 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  88,41 pkt x 4 = 353,64 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  66,73 pkt x 4 = 266,92 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 88,84 pkt x 4 = 355,36 pkt

Część (zadanie) nr 4„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  81,23 pkt x 4 = 324,92 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  86,48 pkt x 4 = 345,92 pkt

Oferta nr 6M.M. Kościelak, ul. Stawiszyńska 7/2B, 62 – 800 Kalisz –  76,23 pkt x 4 = 304,92 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 87,90 pkt
                      x 4 = 351,60 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  83,62 pkt x 4 = 334,48 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  65,23 pkt x 4 = 260,92 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 81,11 pkt x 4 = 324,44 pkt

 

Część (zadanie) nr 5„Zakup wraz z dostawą materiałów dydaktycznych i naukowych do Szkoły Podstawowej w Piaszczynie”

Oferta nr 3Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne „KRULEX” Leszek Krupiński, ul. Dmowskiego
                       2/16, 28 – 300 Jędrzejów –  95,70 pkt x 4 = 382,80 pkt

Oferta nr 5P.W.ANTARES Witold Ziołek, ul. Waryńskiego 32, 58 – 370 Boguszów – Gorce
                          –  95,53 pkt x 4 = 382,12 pkt

Oferta nr 7P.P.H.U.„Edu-Max” Bącka Huta 17c,83-334 Miechucino–90,09 pkt x 4 = 360,36 pkt

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 95,38 pkt
                      x 4 = 381,52 pkt

Oferta nr 11APTUS Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe, ul. Zwycięstwa 3, 84 – 300
                            Lębork  –  90,04 pkt x 4 = 360,16 pkt

Oferta nr 12LEGRANT, ul. Podmiejska 51, 57 – 220 Ziębice  –  92,08 pkt x 4 = 368,32 pkt

Oferta nr 13EDUCOL Anna Kolasińska, ul. Spółdzielcza 9, 83 – 110 Tczew – 96,66 pkt x 4 = 386,64 pkt

 

Część (zadanie) nr 6„Zakup i dostawa sprzętu multimedialnego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Miastku i Szkoły Podstawowej w Słosinku”

Oferta nr 8 – KLADREW Urszula Muża – Klamann, ul. 3 Maja 17/6, 83 – 300 Kartuzy – 91,03 pkt
                      x 4 = 364,12 pkt

Oferta nr 9JT MEBEL SP.z o.o. ul. Gdańska 45, 83 – 300 Kartuzy  –  93,24 pkt x 4 = 372,96 pkt

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

 

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

    Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty 
    w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem
    zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

 

 

                                                                                                                    Zamawiający

                                                                                                                   Roman Ramion

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 13-06-2012 13:25:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 13-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 13-06-2012 13:27:32