Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - WO.271.1.2012

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu    nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dla uczestników Projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Miastko” w ramach PO KL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pow. bytowski, woj. pomorskie”,

ZAWIADOMIENIE 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z informacjami o:

1)    Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)    Wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)    Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)    terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Część (zadanie) nr 1

Oferta nr 11– Magdalena Deńczyk, Dretyń 13, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 2

Oferta nr 11– Magdalena Deńczyk, Dretyń 13, 77 – 200 Miastko,

Część (zadanie) nr 3

Oferta nr 10Dorota Kozłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Armii Krajowej 39c/1,

Część (zadanie) nr 4

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3a,

Część (zadanie) nr 5

Oferta nr 6Barbara Ilkiewicz, 77 – 200 Miastko, ul. Koszalińska 24/37,

Część (zadanie) nr 6

Oferta nr 1Barbara Rutecka, 77 – 200 Miastko, ul. Czereśniowa 13,

Część (zadanie) nr 7

Oferta nr 15Lidia Harasim, 77 – 200 Miastko, Os. Niepodległości 24/28,

Część (zadanie) nr 8

Oferta nr 20Ewa Szczerbuk, 77 – 200 Miastko, ul. Sąsiedzka 5,

Część (zadanie) nr 9

Oferta nr 12Danuta Augustyniak, 77 – 200 Miastko, ul. Dworcowa 1/2,

Część (zadanie) nr 10

Oferta nr 10Dorota Kozłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Armii Krajowej 39c/1,

Część (zadanie) nr 11

Oferta nr 8Mariola Kwaśniewska, 77 – 200 Miastko, ul. Kawcze 36/2,

Część (zadanie) nr 12

Oferta nr 8Mariola Kwaśniewska, 77 – 200 Miastko, ul. Kawcze 36/2,

Część (zadanie) nr 13

Oferta nr 4Alina Kossak Główczewska, 77 – 139 Brzeźno Szlacheckie, ul. Jana III Sobieskiego 8,

Część (zadanie) nr 14

Oferta nr 3Helena Binczyk, 77 – 200 Miastko, Słosinko 39/2,

Część (zadanie) nr 15

Oferta nr 18Violetta Sawczyc, 77 – 200 Miastko, ul. Młodzieżowa 9/12,

Część (zadanie) nr 16

Oferta nr 17Ewa Kisielewska, 77 – 200 Miastko, ul. Pałucka 32,

Część (zadanie) nr 17

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3A,

Część (zadanie) nr 18

Oferta nr 13Dorota Przybyłowska, 77 – 200 Miastko, ul. Górna 3A,

Część (zadanie) nr 19

Oferta nr 11Magdalena Deńczyk, 77 – 200 Miastko, Dretyń 14,

Część (zadanie) nr 20

Oferta nr 12Danuta Augustyniak, 77 – 200 Miastko, ul. Dworcowa 1/2,

Część (zadanie) nr 21

Oferta nr 7Mirosława Dunder, 77 – 200 Miastko, Pasieka  ul. Jodłowa 14,

Część (zadanie) nr 22

Oferta nr 5Dorota RYNGWELSKA, 77 – 133 Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 48,

Część (zadanie) nr 23

Oferta nr 2Anna JURKOWSKA, 78 – 425 Biały Bór, ul. Słoneczna 14,

Część (zadanie) nr 24

Oferta nr 19Bożena KĄKOL – OSÓBKA, 77 – 200 Miastko, ul. Wybickiego 9/19,

Część (zadanie) nr 25

Oferta nr 14Barbara WIDZIŃSKA, 77 – 200 Miastko, ul. Wybickiego 29A,

Część (zadanie) nr 26

Oferta nr 9– Elżbieta MUSIAŁ, 77 – 200 Miastko, ul. Bogusława X 33,

Część (zadanie) nr 27

Oferta nr 16– Aleksandra WOLSKA, 77 – 200 Miastko, ul. Konst. 3 Maja 6/13,

Część (zadanie) nr 28

Oferta nr 21– Kamil WOLSKI, 77 – 200 Miastko, ul. Harcerska 20,

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny   
   ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość 
   uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

Część (zadanie) nr 1

 Oferta nr 22– TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49 – 300 Brzeg,
ul. Długa 43 II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23– Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 2

Oferta nr 22– TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49 – 300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23–  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 3

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 4

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 5

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 6

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 7

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan, - 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 8

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,32 pkt

Część (zadanie) nr 9

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
 - 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 10

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 11

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28

Część (zadanie) nr 12

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt  x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 13

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro, - 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 14

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 15

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 16

Oferta nr 22  – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 17

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 18

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 19

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg, ul,Długa 43, II pietro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 20

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 21

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 22

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro– 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 23

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro– 70,38pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 24

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt  

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 25

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 26

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 27

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II piętro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

Część (zadanie) nr 28

Oferta nr 22   – TOP EDUCATION Sobiesław Sowa placówka wychowania pozaszkolnego, 49-300 Brzeg,
ul. Długa 43, II pietro – 70,38 pkt x 4 = 281,52 pkt

Oferta nr 23 –  Centrum Edukacji ATUT – Wielkopolska z siedzibą w 56 – 200 Góra, ul. Piastów 7 prowadzone w ramach Centrum Edukacji ATUT Wielkopolska ul. Czajki 6, 64 – 000 Kościan,
- 96,32 pkt x 4 = 385,28 pkt

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

    Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób   
    określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego
    potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 23-04-2012 14:30:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 23-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 23-04-2012 14:30:37