Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.IF

WIT.RI.271.1.2012.IF

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 51168-2012 z dnia 2012-02-21 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa...
Termin składania ofert: 2012-03-08


Miastko: Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorski
Numer ogłoszenia: 100494 - 2012; data zamieszczenia: 30.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 51168 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorski.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej dla terenu ul. Armii Krajowej, ZWiK, OSiR w Miastku. 2.Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej;2) dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej - przejście rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej nr 20 drogi;3) dokumentacje projektowe budowy przyłączy kablowych-WLz dla przepompowni PS-1, PS-2, PS-3;4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych;5) dokumentacja geotechniczna; 3.Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1.kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1 218,00 m obejmującej: a)kanały grawitacyjne z rur PVC SN8:- Ø 200mm, długości L = 634,5 m,-Ø 160mm, długości L = 26,5m,wraz ze studniami PCV/bet;b)rurociąg tłoczny z rur Ø 110mm PE SDR17 PN10, długości L = 557,00 m;c)przepompownie ścieków:-PS - 1, zbiornik Ø1200 x 3000, pompy sztuk 2, Hp =13,9m , Qp = 7,80 dm3/s, n = 2,4 kW, -PS - 2, zbiornik Ø1200 x 3250, pompy sztuk 2, Hp =11,6m , Qp = 7,70 dm3/s, n = 2,4 kW,-PS - 3, zbiornik Ø1200 x 2750, pompy sztuk 2, Hp =7,70m , Qp = 7,00 dm3/s, n = 2,0 kW,wraz z zasileniem, zagospodarowaniem terenu przepompowni.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.24.40-8, 45.23.24.60-4, 45.23.24.23-3, 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO - INSTAL Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Sudzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 688681,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:525000,00
  • Oferta z najniższą ceną:525000,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1227961,46
  • Waluta:PLN.

 

Zamawiający

                                                                                                                        (-)

 

 

 

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 30-03-2012 13:59:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 30-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 30-03-2012 13:59:39