Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.271.1.2012.KM

WIT.271.1.2012.KM

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43560-2012 z dnia 2012-02-14 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3000 ton do remontu nawierzchni dróg gminnych. Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty,...
Termin składania ofert: 2012-02-23


Miastko: Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2012r
Numer ogłoszenia: 86592 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 43560 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2012r.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-31,5mm w ilości 3000 ton do remontu nawierzchni dróg gminnych. Kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości. Kruszywo będzie zamawiane w zależności od potrzeb telefonicznie bądź faksem na trzy dni przed planowaną dostawą. Kruszywo dostarczone będzie przez Wykonawcę na terenie Gminy Miastko wg. wskazań Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 147486,0 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:173356,20
  • Oferta z najniższą ceną:173356,20/ Oferta z najwyższą ceną: 361620,0
  • Waluta:PLN.

 

 

Zamawiający

        (-) 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:44:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Kamila Magalska 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:44:40