Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - WIT.RI.271.1.2012.RCC

   

WIT.RI.271.1.2012.RCC

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 43684-2012 z dnia 2012-02-14 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Sadowej i Wiśniowej z chodnikami, zjazdami i parkingami, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudową istniejącej sieci...
Termin składania ofert: 2012-03-01


Miastko: Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 86262 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 43684 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie ul. Sadowej i Wiśniowej z chodnikami, zjazdami i parkingami, przebudowie istniejącej sieci energetycznej wraz z oświetleniem ulicznym, rozbudową istniejącej sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonaniem trawników zgodnie z dokumentacjami projektowymi opisującymi przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) dokumentacja projektowa budowy ul. Sadowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; d)branża gazownicza; 2) dokumentacja projektowa budowy ul. Wiśniowej, w skład której wchodzą: a)branża drogowa; b)branża sanitarna - kanalizacja deszczowa; c)branża elektryczna; 3) docelowa organizacja ruchu dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 4) dokumentacja geotechniczna dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 5) inwentaryzacja zieleni dla ul. Sadowej i Wiśniowej; 6) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Sadowej w Miastku; 7) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy ul. Wiśniowej w Miastku; 8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oznakowania pionowego i poziomego budowy ul. Sadowej i Wiśniowej w Miastku 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1. budowa ul. Sadowej: 3.1.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 27,30 m; 2) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 200mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 8,80 m; 3) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 4szt; 4) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 6 szt 5) przeniesienie istniejącego hydrantu. 3.1.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8cm o pow. 859,80 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 79,50 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 264,00 m2; 4) powierzchnia terenów zielonych o pow. 495,70 m2. 3.1.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu kabli - długość L= 198m; b) demontażu opraw - 4 szt.; c) demontażu słupów - 4 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii kablowej nn- 0,4 kV (z demontażu - do przełożenia) - długość L= 63 m; b) montażu linii kablowej nn-0,4kV, YAKY 4x35 - długość L= 36m; c) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 107 m; d) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 107 m; e) wykonaniu przepustów - długość L= 48 m; f) wykonaniu muf kablowych - 2 kpl; g) montażu słupów - 4 kpl; h) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 4 kpl. 3.1.4. branża gazownicza: 1) montaż rurociągów z rur PE SDR 11,10, PE 100 dn 63x5,8 - długości L= 36,0 m; 2) rury osłonowe szczelne, dwudzielne dn 90x8,2 - długość L= 6,60m 3.2. budowa ul. Wiśniowej: 3.2.1. branża sanitarna - kanalizacja deszczowa obejmuje: 1) wykonanie odcinków z rur PVC-S SN - 8 kN/m ciśnieniowych o średnicy Ø 160mm łączone na uszczelkę gumową - długości L = 9,70 m; 2) studzienek z kręgów betonowych Ø 1200mm - 2szt; 3) wpustów deszczowych z rur karbowanych PVC o średnicy wewnętrznej Ø 425mm - 5 szt 3.2.2. branża drogowa wraz z zielenią: 1) jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 908,60 m2; 2) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 238,30 m2; 3) chodniki o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 6 cm o pow. 388,00 m2; 4) parking o nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk gr. 8 cm o pow. 112,20 m2; 5) powierzchnia terenów zielonych o pow. 366,90 m2. 3.2.3. branża elektryczna: 1) roboty demontażowe polegające na: a) demontażu przewodów - długość L= 144 m; b) demontażu opraw - 2 szt.; c) demontażu słupów - 2 szt. 2) roboty montażowe polegające na: a) montażu linii napowietrznej nn - 0,4 kV AsXSn 4x70 - długość L= 151 m; b) montażu linii napowietrznej nn - 0,4kV AsXSn 4x25 - długość L= 151 m; c) wykonaniu przepustów - długość L= 17 m; d) montażu słupów - 2 kpl; e) montaż wysięgników i opraw oświetleniowych - 2 kpl. 3.3. Usunięcie lub przesadzenie drzew i krzewów kolidujących w obszarze objętym przedmiotem zamówienia 3.4. Wykonanie stałej organizacji ruchu 3.5. Obsługa geodezyjna.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.11.27.10-5, 45.23.24.60-4, 45.23.31.40-2, 45.23.32.90-8, 45.31.51.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 692673,72 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:372473,64
  • Oferta z najniższą ceną:372473,64/ Oferta z najwyższą ceną: 736408,13
  • Waluta:PLN.

 

Zamawiający

       (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:42:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 20-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 20-03-2012 13:42:18