Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2011.IF

Spr. WIT – RI.271.8.2011.IF

 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 51882 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 416870 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzania ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej składającej się z sieci przesyłowych (tłocznych), grawitacyjnych, przyłączy kanalizacyjnych i niezbędnej ilości przepompowni ścieków do odprowadzania ścieków z miejscowości: Role, Żabno, Pożyczki, Alpy, Turowo, Czarniczka, Męciny, Czarnica, Wałdowo, Głodowo, Znakowo, Piaszczyna, Dolsko, Zadry położonych na obszarze zlewni Wałdowo do oczyszczalni komunalnej w m. Węgorzynko poprzez włączenie nowo projektowanej kanalizacji w istniejącą sieć przesyłową w m. Świeszyno. Przesył ścieków na odcinku Zadry - Świeszynko - Świeszyno wymaga zaprojektowania przebudowy istniejącej przepompowni w m. Świeszynko oraz zaprojektowania nowego rurociągu tłocznego (równoległego do istniejącego), który będzie przesyłał ścieki do nowo projektowanej przepompowni ścieków w Świeszynie za pomocą, której przetłoczone zostaną do istniejącej kanalizacji w Świeszynie, a następnie do oczyszczalni. Przy wykonywaniu dokumentacji projektowej (przedmiotu zamówienia) należy uwzględnić założenia koncepcyjne wynikające z przyjętej przez zamawiającego do realizacji zgodnie z Uchwałą Nr 113/VI/2011r. Rady Miejskiej w Miastku z dnia 25 listopada 2011r., I wariantu Aktualizacji programu pt.: Koncepcja techniczno - ekonomiczna gospodarki ściekowej dla Miasta i Gminy Miastko. Przy czym w odniesieniu do niniejszego przedmiotu zamówienia obowiązującym jest wariant IA tj. nie uwzględniający zaprojektowania kanalizacji w miejscowościach: Wiatrołom, Ponikła, Obrowo i Szydlice.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.35.40.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:20.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21, 76-024 Konikowo, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 284552,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:230502,00
  • Oferta z najniższą ceną:230502,00/ Oferta z najwyższą ceną: 673671,00
  • Waluta:PLN.

 

                                                                                                                                BURMISTRZ MIASTKA

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 21-02-2012 14:22:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 21-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 01-03-2012 09:48:57