Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: ?Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie?- WIT - RI.271.8.2011.IF

WIT - RI.271.8.2011.IF                                                                                                  Miastko, dnia 02.02.2012r.

 

 

 

Wykonawcy,

strona internetowa

zamawiającego,

tablica ogłoszeń

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu                   nieograniczonego na wykonanie zamówienia pt.: „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej kanalizacji sanitarnej do odprowadzenia ścieków ze zlewni Wałdowo, gm. Miastko, woj. pomorskie”

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

z informacjami o :

- wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zwierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i  łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

- terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych     (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez Wykonawcę:

Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. ,

ul. S. Pieniężnego 6, 75-367 Koszalin

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj.: najniższa cena ( 100%).

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość punktów  tj. 400/400.

 

 1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację  (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):
  1. Biuro Projektowo Inwestycyjne DIGITALPROJEKT Wiesława Chomicka,
   ul. Jasia i Małgosi 10, 80 – 308 Gdańsk – 194,97/194,97 pkt.;
  2. PRO PLAN INŻYNIERIA Monika Jarosz, ul. Braci Gierymskich 156lok. 5109 ,
   51-640 Wrocław; 295,35/295,35 pkt.;
  3. PROCOLOR Paweł Urbański Sp.J. Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica – 238,80/238,80 pkt.;
  4. Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej ,,APIS’’, ul. Al. Niepodległości 154,
   64 – 920 Piła – 187,40/187,40 pkt.;
  5. Konsorcjum firm: PROMIS, ul. Kwiatowa 18, 77-200 Bytów; Biuro Obsługi Inwestora ,,ABOL’’ s.c., ul. Kochanowskiego 8-10, 77-100 Bytów – 348,65/348,65 pkt.;
  6. ,,INWEST – SAN’’ Inżynieria Sanitarna Zbigniew Łojewski, Sieroczyn 36d, 77-300 Człuchów – 136,86/136,86 pkt;
  7.  Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. , ul. S. Pieniężnego 6, 75-367 Koszalin; - 400/400 pkt.;

2.  Odrzucono  oferty złożone przez:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo - Wykonawcze,

ul. Błękitna 5, 10-137 Olsztyn – oferta nr 1,

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,MELBUD’’ s.c.,
  ul. Tramwajowa 12, 87 – 100 Toruń – oferta nr 6,
 2. Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej ,,PROJEKT’’ sp. z o.o., ul. Korfantego 9,
  64 – 800 Chodzież – oferta nr 7.

Uzasadnienie faktyczne:

       Wykluczenie wykonawców z postępowania;

      Uzasadnienie prawne:

       Art. 24 ust. 4  Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących wykonawców.

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IZOTERMA Usługi Projektowo - Wykonawcze,

ul. Błękitna 5, 10-137 Olsztyn,

 1. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne ,,MELBUD’’ s.c.,
  ul. Tramwajowa 12, 87 – 100 Toruń,
 2. Zakład Inżynierii Wodno – Ściekowej ,,PROJEKT’’ sp. z o.o., ul. Korfantego 9,
  64 – 800 Chodzież,

      Uzasadnienie faktyczne:

       Wykonawcy  nie zgodzili się na przedłużenie terminu związania ofertą, ani też  nie wnieśli         wadium na przedłużony okres;

      Uzasadnienie prawne:

       Art. 24 ust. 2 pkt 2  Pzp.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający

                       (-)

 

 (-)

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 02-02-2012 14:09:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ireneusz Ferenc 02-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 02-02-2012 14:09:36