Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAPYTANIE OFERTOWE WOA.271.11.2017.MS Organizacja i realizacja jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, w ramach projektu ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miastko, dnia 13.04.2017 r.

 

                                         

ZAPYTANIE OFERTOWE WOA.271.11.2017.MS

 

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

                                                                                                                                                                                                                      

Działając w trybie art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. Zm.)


                                                             Burmistrz Miastka
                                                                     zaprasza

 

 do złożenia oferty cenowej dotyczącej:
organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów- Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku,  Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku, Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego
w Piaszczynie, Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Miastko
   ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko

   NIP: 842-17-71-911, REGON: 770979536
 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej organizację i realizację jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów i młodzieży do Centrum Nauki Experymentu
w Gdyni, Instytutu Badawczego Hewelianum w Gdańsku  oraz Teatru Słupsku  w ramach projektu „Warsztaty EDUKO – podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych 
w gminie Miastko” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
numer wniosku o dofinansowanie RPPM.03.02.01-22-0154/15/00 (w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa: III Edukacja, Działanie: 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie: 3.2.1 jakość edukacji ogólnej)  w ramach zajęć pozalekcyjnych.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę wymienionych w niniejszej specyfikacji części zamówienia – zadania od 1 do  8

2.1 Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku:
1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki do 23.06.2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni na II kwartał 2017 r.
50 uczniów.
1 wycieczki  
do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w I kwartale 2018 r
Termin realizacji wycieczki I kwartał 2018 r.

Szacowana ilość uczestników do Centrum Experymentu w Gdyni na  I kwartał 2018 r.
50 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem.
 Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00.
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego
w Słosinku.

 

2.2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie:

1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2017 r.

Termin realizacji wycieczki do 23.06.2017 r.
Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2017 r.
41 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdu
co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00.

Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie

 

2.3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie:

1 wycieczki do Instytutu Badawczego w Gdańsku, zorganizowanej w I kwartale 2018 r.
Termin realizacji wycieczki I kwartał 2018 r.

Szacowana ilość uczestników do Instytutu Badawczego w Gdańsku w I kwartał 2018 r.
41 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdu
co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie.

 

2.4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Dretyniu:
1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki (dokonano rezerwacji na godz. 9:30) na dzień 14.06.2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2017 r.
27 uczniów.

1 wycieczki  do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2018 r.
Termin realizacji wycieczki do 22.06.2018 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2018 r.
27 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanym wyjazdem.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00

 

2.5. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 5 dotyczy organizacji i realizacji wyjazdu do Teatru w Słupsku dla uczniów, Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku.
1 wycieczki do Teatru w Słupsku zorganizowanej w II kwartale 2017 r.
Termin realizacji wyjazdu do 23.06.2017 r.

Szacowana ilość uczestników wyjazdu do Teatru w Słupsku  w II kwartale 2017 r.
250 uczniów.
1 wycieczki
do Teatru w Słupsku zorganizowanej w I kwartale 2018 r.
Termin realizacji wyjazdu I kwartał 2018 r.

Szacowana ilość uczestników wyjazdu do Teatru w Słupsku  w I kwartale 2018 r.
250 uczniów.
Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanymi wyjazdami.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 15.00.
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika
 w Miastku.


2.6. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 6 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku.
1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w IV kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki IV kwartał 2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w IV kwartale 2017 r.
250 uczniów.

1 wycieczka  do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2018 r. Termin realizacji wycieczki do 22.06.2018 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2018 r.
250 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanymi wyjazdami.
 Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika
 w Miastku.

 

2.7. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 7 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku.
1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki do 23.06. 2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2017 r.
138 uczniów.

1 wycieczki  do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w IV kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki IV kwartał 2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w IV kwartale 2017 r.
42 uczniów.

1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2018 r.
Termin realizacji wycieczki do 22.06. 2018 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2018 r.
96 uczniów.

Wykonawca określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanymi wyjazdami.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00
Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku.

 

2.8. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 8 dotyczy organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu.

1 wycieczki do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2017 r.
Termin realizacji wycieczki (dokonano rezerwacji na godz.9:30) na dzień 04.05.2017 r.

Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2017 r.
27 uczniów.

1 wycieczka  do Centrum Nauki Experymentu w Gdyni, zorganizowanej w II kwartale 2018 r. Termin realizacji wycieczki do 22.06.2018 r.
Szacowana ilość uczestników do  Centrum Nauki Experymentu w Gdyni w II kwartale 2018 r.
27 uczniów.

Zamawiający określi i uzgodni ze szkolnym Koordynatorem projektu harmonogram wyjazdów
co najmniej na 14 dni przed planowanymi wyjazdami.
Przybliżony czas trwania wycieczek: od godz. 7.00 do 19.00
Miejsce zbiórki: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu.

3. Przejazd uczestników na trasie:

 

  a) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec 

      Peszkowskiego w Słosinku, (punkt docelowy) Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Aleje   
      Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Powrót: Szkoła Podstawowa im. Ks. Prałata Zdzisława   
      Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku.

  b) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie,

      (punkt docelowy) Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Aleje Zwycięstwa 96/98,
      81-451 Gdynia. Powrót: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie.
  c) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie,

      (punkt docelowy) Instytut Badawczy Hewelianum w Gdańsku, ul.Gradowa 6,
      80-802 Gańsk. Powrót: Szkoła Podstawowa im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie.
  d) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Dretyniu, (punkt
      docelowy) Centrum Nauki  Experyment w Gdyni, Aleje Zwycięstwa 96/98,
      81-451 Gdynia. Powrót: Szkoła Podstawowa im Polskich Noblistów w Dretyniu.
  e) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika
       w Miastku, (punkt docelowy) Teatr w Słupsku, ul. Jana Pawła II 3. Powrót: Szkoła Podstawowa
       nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku,
  f) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika
       w Miastku, (punkt docelowy), Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
       Aleje Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Powrót: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami
      Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku,
  g) Miejsce zbiórki: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi im Mikołaja Kopernika
       w Miastku, (punkt docelowy), Centrum Nauki Experyment w Gdyni,
       Aleje Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Powrót: Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami 
      Sportowymi im Mikołaja Kopernika w Miastku,
  h) Miejsce zbiórki: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu,(punkt docelowy),
      Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Aleje Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Powrót:
      Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Dretyniu
 

4. Do Wykonawcy należy obowiązek zatrudnienia odpowiedniej liczby opiekunów z wykształceniem
     pedagogicznym, w tym z ukończonym kursem kierownika wycieczki, na czas trwających
     wyjazdów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Opiekunowie będą sprawowali opiekę zarówno w pojazdach jak i na wycieczkach.
6.  Wykonawca zakupi bilety wstępu dla uczestników wyjazdów edukacyjnych oraz do teatru.
7. Wykonawca zapewni wyżywienie (obiad) dla uczestników wycieczki.
8. Wykonawca zapewni dostęp do opieki medycznej - w razie potrzeby Wykonawca zapewni
    opiekę pielęgniarską lub opiekę lekarską polegającą na dowiezieniu uczestnika / opiekuna
    wycieczki do przychodni lub szpitala.
9. Wykonawca ma zapewnić bezpieczeństwo i opiekę uczniom podczas przewozu oraz w trakcie  
    wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi. Pojazdy muszą być
    ogrzewane i z klimatyzacją. Przewozy mają być wykonane środkami transportu spełniającymi
    wymagania techniczne określone w przepisach ustawami dotyczącymi prawa o ruchu drogowym
     oraz innymi przepisami związanymi z przewozem osób.
10. Pojazd musi być stosownie oznakowany do przewozu uczniów.
11. Wykonawca ubezpieczy dzieci na czas trwających wycieczek, Polisa NNW.
12. Wykonawca musi posiadać aktualną Polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
       w wysokości co najmniej obejmującą wszystkie zdarzenia związane z realizacją przedmiotu
       zamówienia.

13. Przejazd uczestników nastąpi środkami transportu o standardach autokaru wycieczkowego
      spełniającego wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo ruchu drogowego
      ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.(t. j. Dz.U. z 2017, poz. 128 ) i innymi przepisami związanymi
      z przewozem osób, w tym ustawa z dnia 6 września 2001 r. Transporcie drogowym
      (t. j.  Dz. U. z 2016.poz. 1907)
14. Wykonawca musi posiadać środek transportu własny lub udostępniony przez firmę przewozową.

15. Wykonawca zobowiązuje kierującego pojazdem do posiadania przy sobie i okazywania na żądanie
      wymaganego prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu, dokumentu potwierdzającego zawarte
      umowy, obowiązkowego ubezpieczenia OC, NNW oraz pozostałych dokumentów wynikających
      z ustawy o transporcie drogowym.
16. W przypadku awarii pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek
      transportu, Wykonawca na swój własny koszt zapewni inny odpowiedni środek transportu
      po wcześniejszym uzyskaniu zgody od Zamawiającego.
17. Wykonawca na czas nie dłuższy niż 1 godziny do zorganizowania zastępczego środka transportu
      ma obowiązek zapewnić uczniom opiekę.
18.W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego środka transportu do przewozu uczniów w terminie
     Zamawiający upoważniony jest do interwencyjnego wynajęcia innego środka przewozu na koszt
     Wykonawcy.
19.Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne powyżej opisywanym. Jako rozwiązania
      równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od
      wymaganych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanymi przez
      Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania  
      określone przez Zamawiającego.

20. Wszelkie koszty związane z organizacją wycieczek ponosi Wykonawca i powinny one
      zostać uwzględnione w ofercie.

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od punktu 7 zawartego w opisie przedmiotu zamówienia oraz w podpunkcie c formularza ofertowego.
 

       Każdy z Wykonawców może złożyć 1 ofertę.

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

  1. Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania kompetencji lub uprawnień (koncesje, zezwolenia, licencje lub wpis do jednego
z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, członkostwo w określonej organizacji od którego uzależnione jest prawo do świadczenia usługi objętej przedmiotem zamówienia
w kraju pochodzenia Wykonawcy lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę), Wykonawca ma wykazać, że posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

       2.   Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia (w ciągu ostatnich trzech lat Wykonawca
              realizował należycie co najmniej jedną usługę tożsamą z przedmiotem zamówienia,
              tj. organizacja wyjazdu edukacyjnego dla uczniów szkoły podstawowej lub/ i gimnazjum)

3.    Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
       Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania
        warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

4.     Zdolność techniczna lub zawodowa:
        Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania
        warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT. INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIANIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:

 

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą w danej części zamówienia na podstawie kryteriów oceny ofert:

1. Kryteria i ich znaczenie dla części zamówienia ofertowego nr 1 do 8.

    Kryterium: najniższa cena  (Co)- waga 100%

2. Sposób oceny ofert:
W trakcie oceny ofert, kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty wg poniższego wzoru dla zadania nr 1do 8.

 

                 Najniższa oferowana cena.

                   Spośród wszystkich ofert

    Co= --------------------------------------------               x100 pkt.

                    Cena  badanej oferty

 

W toku oceny ofert Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wszystkich wyników do dwóch miejsc
 po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Ocenie
w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu oraz wykluczeniu.

Realizacja zamówienia publicznego zostanie powierzona Wykonawcy/om, który uzyska najwyższą ilość punktów.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przekazać Zamawiającemu w formie:

- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście) na adres:

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, pokój nr 19 do dnia 21.04.2017 r.
do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 21.04.2017 r. o godz. 10:30, w sali nr 6.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści
    złożonych ofert.

 

VI. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA:

Wykluczone z postępowania są podmioty powiązane kapitałowo i osobowo z Zamawiającym. Przez  powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą polegające
w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)posiadaniu co najmniej 10% udziału w akcji;

c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d)pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

   pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku
   przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

VII. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

        1. Dla zadania nr 1:

            1.1. II kwartał 2017 r., do 23.06.2017 r.
            1.2. I kwartał 2018 r.
        2. Dla zadania nr 2:

            2.1. II kwartał 2017 r., do 23.06.2017 r.

        3. Dla zadania nr 3:

            3.1. I kwartał 2018 r.
        4. Dla zadania nr 4:

            4.1. II kwartał 2017 r., w dniu 14.06.2017 r.
            4.2. II kwartał 2018 r., do 22.06.2018 r.
        5. Dla zadania nr 5:

            5.1. II kwartał 2017 r., do 23.06.2017 r.
            5.2. I kwartał 2018 r.
        6. Dla zadania nr 6: 

            6.1. IV kwartał 2017 r.
            6.2. II kwartał 2018 r., do 22.06.2018 r.
        7. Dla zadania nr 7:
            7.1. II kwartał 2017 r., do 23.06.2017 r.
            7.2. IV kwartał 2017 r.
            7.3. II kwartał 2018 r., do 22.06.2018 r.
         8. Dla zadania nr 8:

             8.1. II kwartał 2017 r., w dniu 04.05.2017 r.
             8.2. II kwartał 2018 r., do 22.06.2018 r.

 

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY/OFERTY CZĘŚCIOWEJ

1. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
    Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu składania ofert, Zmiany
    należy złożyć wg takich samych zasad , jakie obowiązują przy składaniu ofert, z dopiskiem:
   „ Zmiana oferty”. Wykonawca ma prawo wycofać ofertę przed upływem składania ofert. W takim
    przypadku pisemne powiadomienie o wycofaniu musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem
    terminu składania ofert.

4. Oferta  musi obejmować całości zamówienia.

5. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

    - wypełniony formularz oferty, wg załącznika nr 1;

    - oświadczenie o spełnianiu warunków, wg załącznika nr 2;

    - oświadczenie o braku powiązań (informacja na temat zakresu wykluczenia), wg załącznika nr 3;

    - kserokopie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego na przewóz osób.

6. Oferta, oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w niniejszym zapytaniu
    ofertowym, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn
    i wierszy. Dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
    z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być
    sporządzone w sposób umożliwiający identyfikacje podpisu oraz opatrzone pieczęcią
    (lub dopiskiem ręcznym) o treść„ Za zgodność z oryginałem”

7. Oferta, oświadczenia i dokumenty powinny być sporządzone w formie pisemnej, w języku polskim
    zapewniając pełną czytelność treści.
8. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierającymi jakąkolwiek treść powinny być
    podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści i załączników oferty,
    w szczególności każde poprawienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie
    korektorem, etc. muszą być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku
    nie będą uwzględniane.

9. Zaleca się wszystkie strony oferty ponumerować i trwale zszyć, bindować lub złożyć w innej formie
    uniemożliwiającej rozłącznie kartek.

10. Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
    uniemożliwiającym odczytanie jego zawartość bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
    powinno być oznaczone nazwą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego
    na adres:

 

Urząd Miejski w Miastku, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko
( pokój nr 19 sekretariat Urzędu)

 

oraz opisane:

 

 

„Świadczenie usługi dotyczącej organizacji i realizacji jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczniów ”.
Nie otwierać przed 21.04.2017 r. godz. 10:30

 

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Informacja o wyniku postępowania zostanie wysłana do wszystkich Wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz umieszczona zostanie na stronie internetowej: bip.miastko.pl.


X. ZMIANA UMOWY

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie
    pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
    w szczególności z zakresu m.in.:

   - zmiany terminu,

   - zmiany zakresu przedmiotowej usługi.

3. w sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 

XI. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIERANIA UMOWY


 Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po wyborze oferenta, w terminie i miejscu wyznaczonym   

  przez Zamawiającego.
 

XII. ZAŁĄCZNIKI

 

1. Załącznik nr 1- wzór formularza ofertowego,

2. Załącznik nr 2- oświadczenie o spełnianiu warunków,

3. Załącznik nr 3- oświadczenia o braku powiązań (informacja na temat zakresu wykluczenia),
4. Załącznik nr 4 – wzór umowy.

 


 

 

 

                                                                                                         Zamawiający

                                                                                                                (-)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Zapytanie ofertowe WOA.271.11.2017.MS.pdf (PDF, 3.5MB) 2017-04-13 13:44:56 3.5MB 355 razy
2 Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.pdf (PDF, 1.0MB) 2017-04-13 13:45:33 1.0MB 355 razy
3 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków.pdf (PDF, 355KB) 2017-04-13 13:46:05 355KB 326 razy
4 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań.pdf (PDF, 264KB) 2017-04-13 13:46:34 264KB 322 razy
5 Umowa wzór.pdf (PDF, 3.2MB) 2017-04-13 13:47:30 3.2MB 363 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty WOA.271.11.2017.MS.pdf (PDF, 550KB) 2017-04-21 16:02:13 550KB 339 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Małgorzata Styrenczak 13-04-2017 13:44:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Małgorzata Styrenczak 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Styrenczak 21-04-2017 16:02:13