Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie

Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 35725 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 14403 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług transportowo - sprzętowych na rzecz Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie n/w usług transportowo-sprzętowych na rzecz Zamawiającego: 1) świadczenie usług koparkowych koparką kołową o masie własnej min. 16 ton z wymienną łyżką - 50 godzin. 2) świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wywrotką z przyczepą wywrotną o ładowności zestawu min. 16 ton - 100 godzin, 3) świadczenie usług zestawem pojazdów : a. samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności min.8 ton; b. koparko-ładowarką o ładowności (pojemności) przedniej łyżki min. 1,0 m3; do naprawy i utrzymania nawierzchni dróg gminnych, przebudowy poboczy, chodników, prac porządkowych, załadunku i transportu kruszywa, korytowania dróg i ciągów komunikacyjnych, czyszczenia cieków melioracyjnych- 700 godz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0, 45.52.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:świadczenie usług koparkowych koparką kołową lub gąsienicową o masie własnej min. 16 ton z wymienną łyżką

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:9225,00

·         Oferta z najniższą ceną:9225,00/ Oferta z najwyższą ceną: 9225,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym wywrotką z przyczepą wywrotną o ładowności zestawu min. 16 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Usługi Transportowe Stanisław Monasterski, Pasieka, ul. Świerkowa 9, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 10000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:11070,00

·         Oferta z najniższą ceną:11070,00/ Oferta z najwyższą ceną: 11070,00

·         Waluta:PLN.

Część NR:3             

Nazwa:świadczenie usług zestawem pojazdów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:21.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo - Handlowe MEBLOMARK s.c. Marek Lemanczyk, Radosław Lemanczyk, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 105000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:76629,00

·         Oferta z najniższą ceną:76629,00/ Oferta z najwyższą ceną: 129150,00

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 21-02-2014 14:26:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 21-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 21-02-2014 14:26:31