Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie

Dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie.
Numer ogłoszenia: 32773 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 14277 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawa kruszywa do remontu nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Miastko w 2014r., pow. bytowski, woj. pomorskie..

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kruszywa mineralnego łamanego frakcji 0-31,5 mm w ilości 3000 ton do remontu nawierzchni dróg gminnych we wskazane miejsce przez Zamawiającego. 1. Dostarczone kruszywo musi odpowiadać wymaganiom Polskich Norm PN-EN 13242 i posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości które należy każdorazowo dołączyć do wystawionej faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość kruszywa. 2 Kruszywo będzie zamawiane w zależności od potrzeb telefonicznie bądź e-mailem, faksem na 2 (dwa) dni robocze przed planowaną dostawą. 3 Kruszywo dostarczane będzie przez Wykonawcę we wskazane miejsce na terenie Gminy Miastko wg wskazań (potrzeb) Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):14.21.22.00-2, 14.21.00.00-6, 60.10.00.00-9, 60.18.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:18.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Budowlane EKO-INSTAL Piotr Kuczkowski, Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1, 77-143 Studzienice, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 140306,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:169666,20

·         Oferta z najniższą ceną:169666,20/ Oferta z najwyższą ceną: 232470,00

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 19-02-2014 09:26:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 19-02-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 19-02-2014 09:26:29