Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 461462-2013 z dnia 2013-11-13 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Roboty budowlane - remont pomieszczeń biblioteki: czytelni, wypożyczalni i toalet obejmujący:roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie podłoży pod posadzki i posadzki, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, wymianę stolarki...
Termin składania ofert: 2013-11-28


Miastko: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku
Numer ogłoszenia: 277027 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 461462 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna w Miastku, ul. Dworcowa 29, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 59 857 24 04, faks 59 857 22 32.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - remont Biblioteki Publicznej w Miastku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane - remont pomieszczeń biblioteki: czytelni, wypożyczalni i toalet obejmujący: roboty rozbiórkowe, roboty murowe, wykonanie podłoży pod posadzki i posadzki, wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji wod-kan., wykonanie instalacji elektrycznej, roboty malarskie wraz z robotami towarzyszącymi i pomocniczymi. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.26.25.20-2, 45.43.21.00-5, 45.41.00.00-4, 45.42.10.00-4, 45.33.20.00-3, 45.44.21.00-8, 45.10.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie objęte dofinansowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura, priorytet Biblioteka, Infrastruktura bibliotek..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WITEX, ul. Strzelecka 6, 77-330 Czarne, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 60654,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 54511,04
  • Oferta z najniższą ceną: 54511,04/ Oferta z najwyższą ceną: 102499,11
  • Waluta: PLN.

 

  

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Biblioteka ogloszenie o udzieleniu zamowienia UZP.pdf (PDF, 413KB) 2013-12-19 14:28:04 413KB 576 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jan Gajo 19-12-2013 14:28:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Woszczak 19-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Jan Gajo 19-12-2013 14:31:05