Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego - WIT.RI.271.12.2013.RCC

WIT.RI.271.12.2013.RCC

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 193779-2013 z dnia 2013-09-23 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i...
Termin składania ofert: 2013-10-02


Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 229357 - 2013; data zamieszczenia: 31.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 193779 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Usługi utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy Miastko, będących w zarządzie Zamawiającego polegających na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń (likwidacja śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem). 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje ulice, chodniki i drogi: a. ulice: Krótka, Sportowa, Bogusława X, Słoneczna, Domowa, Rodzinna, Przytulna, Sąsiedzka, Gościnna, Czereśniowa, Sadowa, Owocowa, Wiśniowa, os. Ceglane, Gen. Wituckiego, Łąkowa, Fabryczna, Gen. Wybickiego (od Królowej Jadwigi do skrzyżowania z droga krajową), Królowej Jadwigi, Konst. 3 Maja, Kowalska (od skrzyżowania z drogą krajową w str. ZEC), Konopnickiej, Piłsudskiego (wzdłuż bloku nr 1), Słowackiego, Stolarska, Rybacka, Piastowska, Mickiewicza, część Armii Krajowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do skrzyżowania z ul. K. Wielkiego), F. Chopina, Bolesława Chrobrego, Grunwaldzka, Zielona, Szkolna, Kujawska, Gen. Maczka, Wielkopolska, Pomorska, Młodzieżowa, Podhalańska, Śląska, Kwiatowa, os. Niepodległości, Ogrodowa, Jaśminowa, Wrzosowa, Jeziorna, Kolejowa, Pałucka, Podlaska, Polna, Leśna, Gawędy, Harcerska, Skautów, Przyjaciół, Kaszubska, Górna, Wieżowa, Klonowa; b. chodniki: przy ul. Grunwaldzkiej (wraz z parkiem miejskim i parkingiem za budynkiem Urzędu Miejskiego), Pomorskiej, Dworcowej (od skrzyżowania z ul. Koszalińską wzdłuż parku do wjazdu na parking POLO-Marketu, wzdłuż Kaczego Dołka), Gen. Sikorskiego (parking przy Policji, wzdłuż Kaczego Dołka), Gen. Maczka (wzdłuż budynków wspólnot mieszkaniowych, wzdłuż Kaczego Dołka),Wielkopolska (wzdłuż Kaczego Dołka) Młodzieżowa, K. Wielkiego, Koszalińska, Ogrodowa (od skrzyżowania z ul. Koszalińską do zabudowań), Wrzosowa, Kujawska, Klonowa, Harcerska (przy posesjach nr 11, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 23), Przyjaciół ( przy posesjach nr 4 i 8), chodnik do Nadleśnictwa Miastko B. Chrobrego, Królowej Jadwigi (od ronda do skrzyżowania z ul. B. Chrobrego i targowisko), Gen. Wybickiego wraz z strefą płatnego parkowania, Szewska (od wjazdu do firmy COMEL w dół do restauracji Monte Christo), Długa (przy budynkach nr 1, 4, 5), A. Krajowej (od skrzyżowania z ul. Mickiewicza do ronda Jana Pawła II, wzdłuż parkingu (strefa płatnego parkowania - parkomatu), Słupska (od skrzyżowania z os. Ceglanym do końca lasku komunalnego), Kowalska (od budynku nr 24 w kierunku Netto), Piastowska, Konstytucji 3 Maja wraz z parkingiem strefy płatnego parkowania, Konopnickiej, Rybacka. c. drogi: os. Wyzwolenia, d. Drogi w sołectwach: Biała, Dolsko, Dretynek-Trzcinno, Dretyń, Bobięcino, Głodowo, Kamnica, Kawcze, Kwisno-Szydlice, Lubkowo, Miłocice, Okunino-Kowalewice, Role-Żabno, Pasieka (bez os. Wyzwolenia), Popowice, Piaszczyna, Przęsin-Zadry, Słosinko, Świerzenko, Świerzno, Świeszyno, Turowo, Wałdowo, Wołcza Mała, Wołcza Wielka, Czarnica, Chlebowo, Węgorzynko, Tursko. 1.2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Części zamówienia przedstawia tabela poz. 3.0. SIWZ. 1.3. Planowaną ilość godzin związanych z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń zawiera tabela przedstawiona w poz. 3.0 SIWZ. 1.4. Przedmiot zamówienia powinien być świadczony ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami: a. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg i ulic ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 80 kM oraz wadze własnej powyżej 3,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm b. odśnieżanie i usuwanie oblodzeń chodników ciągnikami rolniczymi lub innymi pojazdami o mocy silnika min. 60 kM oraz wadze własnej do 4,0 t z pługiem i sprzętem przeznaczonym do likwidacji śliskości i gołoledzi poprzez posypanie nawierzchni piaskiem o ziarnistości max. Ø 2mm zgodnie z tabelą poz. 3.0 SIWZ w odniesieniu do poszczególnych części zamówienia. 1.5. Nie dopuszcza się stosowania innego sprzętu niż wymieniony przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1.6. W przypadku świadczenia przez danego Wykonawcę usług w zakresie utrzymania zimowego ulic, chodników i dróg na terenie gminy więcej niż jedną część zamówienia wymagania minimalne dotyczące sprzętu określone w poz. 3.0. SIWZ sumują się. 1.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia osobom trzecim i Zamawiającemu oraz za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 1.8. Odpowiedzialność cywilną za wypadki na jezdni, bądź chodnikach związane z śliskością ponosi Wykonawca. 2. Ogólne wymagania dotyczące świadczenia usługi: 2.1. Odśnieżanie należy rozpocząć po ustąpieniu opadów śniegu. 2.2. Czas rozpoczęcia robót może zostać skorygowany przez przedstawiciela Zamawiającego. W przypadku intensywnych opadów śniegu lub występowania śliskości (gołoledzi) prace związane z utrzymaniem zimowym mogą trwać aż do odwołania przez Zamawiającego. 2.3. W przypadku ustabilizowania się warunków pogodowych Zamawiający dopuszcza możliwość wstrzymania świadczenia usług zimowego utrzymania w przypadku występowania dodatnich/ujemnych temperatur w ciągu dnia (przewidywanych również w prognozach meteorologicznych), braku opadów atmosferycznych, słabego lub braku wiatru. 2.4. Odśnieżanie należy rozpoczynać od osi drogi zgodnie z kierunkiem ruchu drogowego. Śnieg należy usuwać na prawe pobocze. Zabrania się pozostawiania zgarniętego śniegu na skrzyżowaniach dróg..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:3   

Nazwa:Dretynek, Trzcinno, Obrowo, Klewno, Lubkowo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne s.c. R i R Maksym, Dretyń 31, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15886,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:14651,28
 • Oferta z najniższą ceną:14651,28/ Oferta z najwyższą ceną: 15422,40
 • Waluta:PLN.

Część NR:5   

Nazwa:Węgorzynko, Byczyna, Przęsin, Zadry

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Prace Ziemne ZBYŚ Zbigniew Petrończak, Węgorzynko 16E, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 22050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:19500,00
 • Oferta z najniższą ceną:19500,00/ Oferta z najwyższą ceną: 29160,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:6   

Nazwa:Role, Żabno, Wiatrołom, Ponikła, Pożyczki, Olszewiec, Potok, Turowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolne Cieszyński Piotr, Wiatrołom 6, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15120,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:14400,00
 • Oferta z najniższą ceną:14400,00/ Oferta z najwyższą ceną: 14400,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:7   

Nazwa:Popowice, Wałdowo, Grądzień, Czarnica, Męciny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Spółdzielnia Kółek Rolniczych, ul. Mickiewicza 10, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16065,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:16156,80
 • Oferta z najniższą ceną:16156,80/ Oferta z najwyższą ceną: 16505,64
 • Waluta:PLN.

Część NR:10   

Nazwa:Kwisno, Szydlice, Stachowo, Dolsko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gospodarstwo Rolne Wiktor Szadkowski, Dolsko 8, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 15750,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:14580,00
 • Oferta z najniższą ceną:14580,00/ Oferta z najwyższą ceną: 16021,80
 • Waluta:PLN.

Część NR:11   

Nazwa:Świeszyno, Świeszynko, Chlebowo, Pasieka (Lipczyno, Trzebieszyno, droga w kierunku OSiR)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zimowe Utrzymanie Dróg, Zofia Domin, Świeszyno 12, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 17850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:16200,00
 • Oferta z najniższą ceną:16200,00/ Oferta z najwyższą ceną: 17280,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:13   

Nazwa:Wołcza Wielka, Wołcza Mała, Krzeszewo, Cicholas, Przemkowo, Zajączkowo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MEBLOMARK s.c. Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk Pasieka, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 14931,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:14580,00
 • Oferta z najniższą ceną:14580,00/ Oferta z najwyższą ceną: 14580,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:14   

Nazwa:Bobięcino, Malęcino, Gołębsko, Kamnica, Toczeń, Studnica, Kawcze, Kawczyn, Gatka, Łodzierz.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Leśne s.c. R i R Maksym, Dretyń 31, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 20580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:18986,40
 • Oferta z najniższą ceną:18986,40/ Oferta z najwyższą ceną: 19440,00
 • Waluta:PLN.

Część NR:15   

Nazwa:Słosinko, Domanica, Przeradź, Miłocice, Węglewo, Łaziska, Łąkoć

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe MEBLOMARK s.c. Marek Lemanczyk, R. Lemanczyk, Pasieka, ul. Klonowa 4, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 26323,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:24591,60
 • Oferta z najniższą ceną:24591,60/ Oferta z najwyższą ceną: 24591,60
 • Waluta:PLN.

                                                                                                                                         Zamawiajacy

                                                                                                                                                  (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 31-10-2013 11:14:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 31-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 31-10-2013 11:14:27