Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 385632-2013 z dnia 2013-09-23 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów
z miejscowości Miłocice (1 uczeń) i Wołcza Mała (1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej
w Kamnicy (2 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014: Termin składania ofert: 2013-10-01


Miastko: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,

Numer ogłoszenia: 411774 - 2013; data zamieszczenia: 10.10.2013


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 385632 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie,.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów z miejscowości Miłocice (1 uczeń) i Wołcza Mała (1 uczeń) do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy (2 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014: 1. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. 2. Dowóz odbywa się w miesiącach październik - czerwiec roku szkolnego 2013/2014. 3.Ilość uczniów dowożonych może ulegać zmianie
w skali miesiąca. 4. Rozkłady jazdy będą dokładnie ustalone z Wykonawcą wybranym
w przetargu. 5. Nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa (opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu) należy do Wykonawcy. 6. Opieki nie może sprawować kierowca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna,
    ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 24074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:18941,04
  • Oferta z najniższą ceną:18941,04/ Oferta z najwyższą ceną: 50168,16
  • Waluta:PLN.

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 10-10-2013 12:08:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 10-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 10-10-2013 12:08:54