Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko, dnia 1 października  2013r.

WO.271.4.2013.AR                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   
                nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Świadczenie usług przewozowych – dowożenie/odwożenie uczniów niepełnosprawnych do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamnicy w roku szkolnym 2013/2014  pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 1 – Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bytowie Spółka Akcyjna, ul. Wybickiego 2, 77-100 Bytów – cena oferty brutto 18 941,04 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych  04/100),

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
    ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość 
   uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

SPTS Marcin Kosow ul. Starogardzka 15/26, 81 – 050 Gdynia – 37,76 pkt x 4 = 151,04 pkt

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 02-10-2013 14:27:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 01-10-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 02-10-2013 14:27:49