Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 157003 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji (przebudowie) drogi gminnej dz. nr 126 w m. Dretyń poprzez wykonanie nawierzchni jezdni z kostki polbruk, zjazdów i dojść/schodów do posesji z polbruku, wykonanie odwodnienia otwartego, ustawienie oznakowania pionowego na całej długości drogi (dz. nr 126 i 30) i progu zwalniającego, uporządkowania i zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisują: 1) projekt budowlany wielobranżowy w skład której wchodzą: a) branża drogowa - część dotycząca dz. nr 126; 2) dokumentacja geotechniczna; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowy - dotycząca części zakresu wykonywanych robót; 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy wykonania: 3.1.nawierzchni utwardzonych (polbruk): 1) jezdni o łącznej pow. 1511m2; 2) dojścia/schodów do posesji o łącznej pow. 7 m2; 3) zjazdów o łącznej pow. 110 m2. 3.2. zagospodarowanie terenu (wyrównanie, uporządkowanie terenu); 3.3. obsługa geodezyjna inwestycji wraz z inwentaryzacją powykonawcza geodezyjną.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.10.00-5, 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.27.00-2, 45.23.32.90-8, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:17.09.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Produkcyjno - Handlowy WOLTEX, ul. Kaszubska 21, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 304635,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:179580,00

·         Oferta z najniższą ceną:179580,00/ Oferta z najwyższą ceną: 366120,29

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Woszczak 18-09-2013 10:13:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 18-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcin Woszczak 18-09-2013 10:13:25