Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.9.2013.2013.RCC

WIT.RI.271.9.2013.RCC                                             

                                                  Miastko, dnia 03.09.2013 r.

                                                                                                                    

 

         

                                                                                                               Wykonawcy,

strona internetowa Zamawiającego,

tablica ogłoszeń.            

 

 

Dotyczy: postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. „Modernizacja (przebudowa) drogi transportu rolnego w miejscowości Dretyń, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4. Terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

         Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

 

wybrano jako najkorzystniejszą ofertęnr 5 złożoną przez Wykonawcę:

 

Zakład Produkcyjno – Handlowy „WOLTEX” 77-200 Miastko, ul. Kaszubska 21

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

 

  1.  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

1.1 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych „KRĘŻEL” sp. z o .o. 76-251 Kobylnica, ul. Kasztanowa 1 -  245,20 pkt,

1.2  Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski, 77-143 Studzienice, ul. Osiedle Leśne 1-  368,65pkt,

1.3.  Przedsiębiorstwo Budowlano Produkcyjno Usługowo – Handlowe Roman Jereczek, Mądrzechowo, ul.    Kościerska 5, 77-100 Bytów  -  311,05pkt,

1.4. HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna, 77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16

      -  305,30 pkt

2.   Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3.  Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

 

4.  Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 13-09-2013 11:14:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 03-09-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 13-09-2013 12:52:19