Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Przebudowa ul. Konstytucji 3-ego Maja w Miastku (I etap), gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.8.2013.RCC

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

1)       Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)       wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)       terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

                Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertęnr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „EKO-INSTAL” Piotr Kuczkowski, 77-143 Studzienice, ul. Osiedle Leśne 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

1.                   Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

     1.1.HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna, 77-200 Miastko, ul. Dworcowa 16

            -  470,40 pkt

     1.2. „Marbruk” sp. z o.o. 89-606 Charzykowy, ul. Długa 1 – 456,20 pkt.

2.                    Nie odrzucono żadnej oferty.

3.                    Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4.                    Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem Zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 25-07-2013 11:23:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 25-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 25-07-2013 11:23:40