Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 254138-2013 z dnia 2013-07-02 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Miastko
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (8 uczniów) i Gimnazjum w Miastku (5 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014. Przedmiot zamówienia...
Termin składania ofert: 2013-07-10


Miastko: Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 291994 - 2013; data zamieszczenia: 24.07.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 254138 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku, w roku szkolnym 2013/2014 pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie i odwozie uczniów z miejscowości Domanice do Szkoły Podstawowej w Słosinku (8 uczniów) i Gimnazjum w Miastku (5 uczniów), w roku szkolnym 2013/2014. Przedmiot zamówienia obejmie transport uczniów po drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych oraz gminnych o nawierzchni asfaltowej. Dowóz odbywa się
w miesiącach wrzesień - czerwiec roku szkolnego 2013/2014.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):60.14.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:23.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Firma PIOTRANS, ul. Konstytucji 3 Maja 6/27, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 68055,55 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:73094,40
  • Oferta z najniższą ceną:73094,40/ Oferta z najwyższą ceną: 73094,40
  • Waluta:PLN.

 

 

 

                                                                                                      Zamawiający

                                                                                                    Roman Ramion  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 24-07-2013 12:10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 24-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 24-07-2013 12:10:09