Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Modernizację (remont) drogi gminnej w miejscowości Przęsin dz. nr 63 obr Przęsin, gmina Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie - WIT.RI.271.7.2013.RCC

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

1)       Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)       wykonawcach, których oferta została odrzucona;

3)       wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;

4)       terminie, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

                Na podstawie art.  92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą ofertęnr 1 złożoną przez Wykonawcę:

HARAT Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane spółka jawna ul. Dworcowa 16, 77-200 Miastko

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejsza  uzyskała największą ilość pkt. tj. 500/500;

1.  Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z ich streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną Wykonawcom w kryterium oceny ofert i łączną punktację (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100%, ilość uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości) – złożono jedna ofertę.

2.     Nie odrzucono żadnej oferty.

3.      Nie wykluczono żadnego Wykonawcę.

4.      Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

W związku z wystąpieniem przesłanek określonych w art. 94 ust. 2 pkt. 1a  Pzp zamawiający może zawrzeć umowę z pominięciem terminów określonych w ust. 1 pkt. 2 przywołanego artykułu.

Zamawiający

       (-)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 17-07-2013 14:05:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 17-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 17-07-2013 14:09:13