Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- na świadczenie usług przewozowych - dowożenie/odwożenie uczniów z Domanicy do Szkoły Podstawowej w Słosinku i Gimnazjum w Miastku w roku szkolnym 2013/2014

   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1. Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2. Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4. terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

wybrano jako najkorzystniejszą:

Oferta nr 1 - Firma „PIOTRANS” Przewozy Osobowe Piotr Reesmann, ul. Konst. 3 Maja 6/27, 77 – 200 Miastko – cena oferty brutto 73 094,40 zł (słownie siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt cztery złote 40/100),

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 300/300;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny 
    ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena - 100% , ilość 
   uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

……………………

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

Nie odrzucono żadnej oferty.

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Pzp                                                                                                     Roman Ramion

prosi się o potwierdzenie otrzymanego pisma faksem.

Załączniki do pobrania

Wynik postępowania
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia BIP DOMANICA.pdf (PDF, 43.KB) 2013-07-24 12:16:23 43.KB 800 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 16-07-2013 13:59:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 16-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 24-07-2013 12:16:23