Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na roboty budowlane - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 137731 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 112283 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Budowa oświetlenia ulicznego w m. Słosinko oraz przy ul. Polnej w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia przy ul Polnej w Miastku oraz trzech punktów świetlnych (lamp) w miejscowości Słosinko. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1)dokumentacji projektowej, 2)specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w. dokumentach obejmuje m.in.: 3.1. roboty rozbiórkowe, 3.2. roboty ziemne, 3.3. montaż szafki sterowniczej, 3.4. ułożenie kabli i bednarki w rowach kablowych, 3.5. ułożenie kabla metodą przewiertu (ośw. Słosinko przejście pod drogą przepust P1) 3.6. montaż słupów oświetleniowych wraz z oprzyrządowaniem (oprawy, wysięgnik, bezpieczniki, itp.), 3.7. badanie linii kablowej, 3.8. pomiary rezystancji i skuteczności zerowania, 3.9. roboty odtworzeniowe istniejącej nawierzchni, 3.10. obsługa geodezyjna, 3.11. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Zakład Elektroinstalacyjny ELTOM Tomasz Zmarzły, ul. Marii Konopnickiej 15/3A, 76-200 Słupsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 35975,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty:24383,60

·         Oferta z najniższą ceną:24383,60/ Oferta z najwyższą ceną: 24948,63

·         Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 09-07-2013 14:31:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 09-07-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 09-07-2013 14:31:29