Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- na wykonanie zamówienia pn. Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

WO. 271.1.2013                                                                                                Miastko, dnia 14 czerwca 2013r.

 

                                                                                                                                

Wykonawcy składający ofertę,

Strona Internetowa Zamawiającego              

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia pn. Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim, gm. Miastko,
pow. bytowski, woj. pomorskie”.

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

z informacjami o:

 

  1.  Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i ich porównaniem zawierającym punktację przyznaną ofertą w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
  2.  Wykonawcach, których oferta została odrzucona;
  3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania;
  4.  terminie, po upływie którego może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

  

            Na podstawie art. 92 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamia się, że w przeprowadzonym postępowaniu:

 

wybrano jako najkorzystniejszą:

Ofertę nr 2

Auto Handel Centrum KROTOSKI – CICHY Sp.j. ul. Skórzewska 8 62 – 081 Wysogotowo O/Bolesławice,
ul. Sezamkowa 7, 76 – 251 KOBYLNICA

 

Uzasadnienie wyboru

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. najniższa cena - 100%.

Spośród złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu, oferta uznana za najkorzystniejszą uzyskała największą ilość pkt. tj. 400/400;

 

1. Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium
    oceny   ofert i łączną punktację
 (z uwagi na wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o kryterium cena -
   100% , ilość  uzyskanych punktów odpowiada ich łącznej ilości):

 

Oferta nr 1

ZIMNY 93 – 020 Łódź, ul. Wójtowska 7 AUTORYZOWANY DEALER VOLKSWAGENA, ul. Wojska Polskiego 102, 97 – 300 Piotrków Trybunalski – 397,04 pkt

 

2. Informacja o wykonawcach, których oferty odrzucono:

 

Oferta nr 3

Euro-Car SP.zo.o. o/Słupsk ul. Kniaziewicza 9, 76-200 Słupsk

 

Uzasadnienie faktyczne:

W toku badania i oceny oferty stwierdzono, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta nie została sporządzona zgodnie z pkt. 12.0. (opis przygotowania oferty). Wykonawca
nie dostosował się do tego wymogu. Sporządzona przez wykonawcę wg własnego uznania oferta nie zawiera wyodrębnionych pozycji wg załączników do siwz. Ponadto kalkulacja ceny oferty została sporządzona nie zgodnie z wymogami określonymi w poz. 14.0. (Opis sposobu obliczania ceny oferty). W oparciu o zapisy
w poz. 14.2.2. zamawiający  wymagał określenia końcowej wartości kalkulacji ceny oferty powiększonej
o podatek VAT, odpowiadającej cenie oferty brutto.

W opisanych okolicznościach, na podstawie zapisów w siwz złożoną ofertę uznano za podlegającą odrzuceniu ze względu na jej treść nieodpowiadającą treści siwz.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 82 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 

3. Informacja o wykonawcach  wykluczonych z postępowania:

     Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

 

4. Termin, po którego upływie może być zawarta umowa ws. zamówienia publicznego.

 

    Nie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  w sposób   
    określony w art. 27 ust. 2 Pzp  z zastrzeżeniem art. 183 Pzp wraz z żądaniem zamawiającego niezwłocznego
    potwierdzenia faktu otrzymania zawiadomienia.

 

               Zamawiający

                                                                                                                  

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ryszard Ringwelski 14-06-2013 13:49:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Agnieszka Ringwelska 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Ryszard Ringwelski 14-06-2013 13:49:54