Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

Miastko: Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 112371 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 74021 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa i montaż windy oraz dostosowanie pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlanych w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku, gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są: dostawa
i montaż windy; roboty budowlane polegające na przygotowaniu miejsca do zainstalowania windy, dostosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonaniu pomieszczenia socjalnego na piętrze w Szkole Podstawowej nr 2 w Miastku zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: 1) dokumentacji projektowej wraz z ekspertyzą i inwentaryzacją budowlaną, 2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w/w dokumentach, dotyczy: 3.1 przygotowanie szybu windowego; 3.2. dostawę i montaż windy osobowej
z oprzyrządowaniem, winda musi spełniać następujące parametry techniczne: Zgodność
z Dyrektywa Maszynową 2006/42/WE, udźwig 400 kg, dwa przystanki, wysokość podnoszenia: do 4 m, wymiary wewnętrznej kabiny pasażerskiej: 110x140 cm, szerokość automatycznych drzwi teleskopowych: 90 cm, wysokość drzwi: min 200 cm (drzwi nieprzelotowe),maszynownia prefabrykowana, możliwy montaż w odległości do 10m od szybu windowego, zasilanie: 230 V, dźwig hydrauliczny, prędkość 0,15 m/s, 3.3.opracowanie kompletnej dokumentacji rejestracyjnej i uzyskanie pozytywnej decyzji o bezwarunkowym dopuszczeniu przez Urząd Nadzoru Technicznego windy do eksploatacji oraz pokrycie wszystkich kosztów związanych z dopuszczeniem windy do eksploatacji, 3.4.wykonanie prób, odbioru i rozruchu urządzenia dźwigowego z udziałem wymaganych instytucji w tym Urząd Dozoru Technicznego i Zamawiającego; 3.5. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji dźwigu; 3.6.wykonanie na parterze szkoły obok szybu windowego pomieszczenia higieniczno - sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych (WC os. niepełnosprawne + kobiety); 3.7. wykonania na piętrze szkoły pomieszczenia socjalnego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):42.41.61.00-6, 45.11.13.00-1, 45.00.00.00-7, 45.26.22.10-6, 45.26.25.00-6, 45.31.31.00-5, 45.40.00.00-1, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:14.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum firm: Montaż Naprawa i Konserwacja Dźwigów, Edward Zwolan & Lidia Zimnoch s.c., ul. i Usługowy Zakład Murarski, Franciszek Degis, ul. Wieżowa 5, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 91932,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:101938,05
  • Oferta z najniższą ceną:101938,05/ Oferta z najwyższą ceną: 169125,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcelina Wolska 14-06-2013 11:54:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcelina Wolska 14-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Marcelina Wolska 20-06-2013 09:30:43