Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Miastko
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie

Miastko: Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie
Numer ogłoszenia: 110179 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 75851 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Miastko, ul. Grunwaldzka 1, 77-200 Miastko, woj. pomorskie, tel. 059 8572081, faks 059 8572368.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wymiana pokrycia dachowego wraz z rozbiórką komina przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku gm. Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Miastku - pow. dachu 2.204,13 m2 i rozbiórce komina przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Miastku, usytuowanych na dz. nr 369 obręb 83/2. 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą: a)dokumentacji projektowej - projektów budowlanych remontu dachu i rozbiórki komina wymienionych w poz. 2.1. siwz, b)specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - remontu dachu i rozbiórki komina wymienionych w poz. 2.1. siwz, 3. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w w.w. dokumentach obejmuje m.in. 3.1. rozbiórkę poszycia dachowego z dachówki karpiówki, papy asfaltowej i blachy ocynkowej, rynien, rur spustowych, opierzenia, murów ogniowych, okapów, gzymsów, kominów, koszy, wiatrownic, pasów nadrynnowych itp.; 3.2. wzmocnienie krokwi, wykonanie impregnacji konstrukcji dachu, ołacenie połaci dachowych łatami z wykonaniem kontrłat, deskowanie połaci dachowych - wykonanie podbitek okapowych wiatrownic, izolacje; 3.3. pokrycie dachu dachówka karpiówką, papą termozgrzewalną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych; 3.4. montaż instalacji odgromowej; 3.5 pozostałe roboty: tymczasowe i pomocnicze związane z wykonaniem robót wskazanych w poz. 2.3.1. do 2.3.4. siwz ; 3.6. rozbiórka komina murowanego wzmacnianego wieńcami żelbetowymi , po dokonaniu prac rozbiórkowych ścianę budynku, do którego przylega obiekt przeznaczony do rozbiórki, należy doprowadzić do odpowiedniego stanu technicznego. W razie potrzeby dokonać uzupełnienia ścian, tynków elewacji, pomalować, doprowadzić do należytego stanu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.26.12.10-9, 45.11.10.00-8, 45.42.20.00-1, 45.26.25.22-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:12.06.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Z.P.U.H. EDPLAST, ul. Armii Krajowej 27/1, 77-200 Miastko, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 861242,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty:608850,00
  • Oferta z najniższą ceną:608850,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1489407,00
  • Waluta:PLN.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Piotr Główczewski 13-06-2013 09:04:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Roman Chamier Cieminski 13-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Piotr Główczewski 13-06-2013 09:04:16